Attention: you are now visiting the former Blue Heaven Loft website. This website is not active anymore.
Please click here to visit the NEW BLUE HEAVEN LOFT WEBSITE.
Opgelet: u bezoekt nu de voormalige Blue Heaven Loft-website. Deze website is niet meer actief.
Klik hier voor de vernieuwde BLUE HEAVEN LOFT WEBSITE.
Avertissement: Vous visitez maintenant l'ancien site de Blue Heaven Loft. Ce site n'est plus actif.
Cliquez ici pour ouvrir le nouveau SITE WEB BLUE HEAVEN LOFT.
 
 
 
 
 
 
     
     
 

 


 

 

 

in het Nederlands

en français in English in Deutsch in Chinese
 

« keer terug naar de weblog
 

 Mooie liedjes duren nooit lang...
bericht gepost op donderdag 23 augustus 2012

Het is warm buiten, de zon brandt genadeloos, vogels snakken naar zuurstof en water en ook onze duiven liggen soms hijgend op hun zij, hun vleugel open gespreid in volle zon.
Wie oplet dezer dagen en het gedrag van zijn duiven van dichtbij gade slaat, kan één en ander vaststellen over hun conditie.
Natuurlijk dat het ook warm is op de hokken in BLUE HEAVEN LOFT. Meer dan 30° Celsius is geen zeldzaamheid. Ook al brengt ons vernevelingsysteem wat vocht en frisheid op de hokken. De temperatuur blijft weliswaar boven het normale, ook al staan deuren en ramen haast dag en nacht wijd open, de warmte op de hokken blijft drukkend en zwoel en daar erger ik mij aan.
Ook al weet ik sinds kort dat duiven toch wel beter tegen de warmte kunnen als dat we denken. Een verduidelijking hiervoor is zeker vereist, want ik zie bij velen, die dit nu lezen, dat ze hun wenkbrauwen fronsen(teken van ongeloof). Wel, je weet dat we onze oude-en jaarduiven eind juli, na Bourges Nationaal, kunstmatig op nest hebben gebracht. Dat het trainen van nestduiven niet altijd verloopt zoals je dat zoudt willen, wijl duiven van hun nest
halen toch een karwei is en blijft. Toch meen ik hiervoor nu een oplossing gevonden te hebben. Terwijl ’s morgens vroeg de duivinnen het nest bezetten, gaan de duivers, bij het ochtend gloren(vandaag was dat 06:10 en we zeggen en schrijven zondag 19 oogst 2012) naar buiten, samen met de jonge duivers van 2012. Duiven zijn dan wel wat schichtig maar scherpen hierdoor toch wel hun snelheid aan. Na een uurtje flink trainen, en dat gebeurt bij ons nog steeds met onze “THEFLYINGPIGEONTRAINER” (zie videoclip en website www.theflyingpigeontrainer.nl   waar je terecht kunt voor bestelling) halen we hen naar binnen, worden gevoederd in een gemeenschappelijke eetbak, wijl de duivinnen nog steeds op hun nest blijven. En nu komt het, omstreeks 14:00u. in de namiddag is de nestwisseling een feit. Duivers vast op hun nest en de duivinnen(die intussen nog wat eten van wat de duivers hen overlieten, tot zich namen) moeten dan naar buiten, waar de temperatuur intussen is opgelopen tot 35-36° Celsius. We dachten hen eerst een 20 tal minuten in de lucht te houden, maar al vlug bleek dat hoe langer ze vlogen hoe beter ze gingen trainen. Toen het normale trainingsuur was afgelopen en THEFLYINGPIGEONTRAINERS (wij hebben er steeds een viertal in gebruik) naar binnen waren gehaald, bleven ze nog ruim een kwartier ongedwongen doorvliegen. Wanneer we hen dan uiteindelijk naar binnen loodsten leken ze zelfs niet eens vermoeid of ongemakkelijk. Wel liepen ze allen, zonder onderscheid, naar de drinkpot, dorst hadden ze dus  blijkbaar wel. Door dit voorval geloof ik dat dit alles en alleen te maken heeft met de forme en de conditie waarin duiven zich bevinden. Want als er iets scheelt of ze voelen zich niet goed, duiken ze toch, so wie so naar beneden, ondanks alle obstakels. Let hier maar eens goed op…
Dan…Even nog een toelichting bij het gebruik van “GECONCENTREERD RODE BIETENSAP”. We hebben ontzettend veel reacties, mails en telefoonoproepen bekomen, aangaande een voorafgaande artikel hierover…allemaal om nog wat meer uitleg over dat Rode Bietensap. En een zeer bekwaam en geprezen Wetenschapper(JL van de Firma COMED) was zo vriendelijk om me nog wat bijkomende informatie hierover te bezorgen. Je krijgt het van ons integraal aangeboden in de hoop dat eenieder er zijn gading zal in vinden.

Lees dit aandachtig :
http://www.sportlableuven.be/blog/rode-bietensap-mythe-of-waarheid/


Rode bietensap: mythe of waarheid?

12/07/2011
Het is al langer geweten dat rode bietensap de bloeddruk verlaagt. In februari 2008 verscheen een wetenschappelijk artikel over het bloeddrukverlagend effect van rode bietensap in een tijdschrift van de American Heart Association, het ‘ journal of hypertension’.

In Augustus 2009 publiceerde Professor Andy Jones van de universiteit van Exeter een studie waarin beweerd wordt dat het rode bietensap de prestaties van een duuratleet kan verbeteren.
In deze studie met 8 proefpersonen bleek dat het drinken van rode bietensap een prestatiewinst van 2% opleverde uitgedrukt in tijdswinst. ( vb. 2% sneller lopen, 2% sneller fietsen)
Het bloeddrukverlagend effect werd bevestigd.
Dit zou komen door het hoge nitraatgehalte van rode bietensap.
Het was al veel langer gekend in de kindergeneeskunde dat nitraten de zuurstofopname bemoeilijken . Een reden waarom Baby’s in sommige streken geen putwater mogen drinken. Of waarom je aan kleine kinderen best geen opgewarmde spinazie geeft. Nitraten worden namelijk geabsorbeerd door de dundarm en onder andere in zweet, urine en moedermelk en speeksel uitgescheiden. Van dit nitraat in het speeksel wordt onder invloed van de aanwezige bacteriën een groot deel omgezet in nitriet. Dit nitriet is in wezen eerder nadelig voor kleine kinderen of baby’s. Door het nitriet gaat hun zuurstofopname verminderen en kunnen ze de zogenaamde “ blauwziekte” (methemoglobinemie)krijgen met blauwe lippen en vingertoppen.
Bij gezonde volwassenen zal dit niet zo snel verlopen en gaat het nitriet zorgen voor een “upregulatie” van de enzymen in de cel die tussenkomen bij de zuurstofopname. Dit betekent dat bij een zelfde hoeveelheid opgenomen zuurstof deze adequater kan gebruikt worden voor het leveren van energie. Vergelijk het een beetje met een hoogtestage.
Naast rode bieten zijn er ook heel wat andere groenten die nitraat bevatten zoals bleekselder, koolrabi, andijvie, spinazie. In vlees zit dan vaak erg veel nitriet als voedingsadditief.
Nitraat is en blijft in hogere dosissen ook een toxische stof. Dus is voorzichtigheid toch geboden bij excessieve inname. Zeker bij kinderen. Vandaar dat de EU en Wereldgezondheidsorganisatie richtlijnen uitgevaardigd heeft. Zo mag er in groenten maar een bepaald concentraat aan nitraat aanwezig zijn en wordt aangeraden niet meer dan 7mg nitraat per kg/dag te consumeren. In België wordt de dagelijkse inname per volwassenen geschat op 110 mg. We kunnen dus nog wat extra hebben en toch nog binnen de voedselveiligheid vallen. Men schat de dodelijke dosis nitraat voor mensen op 33 mg/kg ( voor baby’s) tot 250 mg/kg (voor volwassenen).
Persoonlijk denk ik dat het gevarieerd innemen van nitraatrijke groenten of sappen de gezondheid zeker niet schaadt. Het heeft wellicht een gunstig effect op de gezondheid indien het kadert in een evenwichtige voeding. Wel opletten bij kinderen.
Bevordert het nu de prestatie? Het effect is zeer klein. Recreanten en amateursporters moeten nu zeker geen liters bietensap beginnen drinken. Voor Profatleten kan dit overwogen worden in een duidelijke omkadering. Wetenschappelijk gezien zijn er zoveel andere factoren, die allemaal hun effect kunnen hebben, onafhankelijk van elkaar. Dat er veel meer studie nodig is mag duidelijk zijn. de reeks van 8 proefpersonen in de Engelse studie of het groepje van 6 in de t.v. uitzending ‘ getest op mensen’ zijn echt te klein om de hele sportpopulatie nu aan het rode spul te helpen.
Oordeel zelf op :
http://www.een.be/programmas/ook-getest-op-mensen/rode-bieten
Gezond gevarieerd eten met 3 stukken fruit per dag en heel veel groenten ( ook nitraatrijke) en weinig vet blijft essentieel voor elke sporter die gezondheid nastreeft.
De toekomst en verdere studies zullen meer klaarheid brengen!
Bron: http://www.sportlableuven.be/blog/rode-bietensap-mythe-of-waarheid


Al bij al toch wel de moeite waard om jullie optimaal en belangloos voor te lichten.” Voor elk wat wils”, zou ik zeggen.
En wijl je dit leest is de voorlaatste Nationale vlucht uit La Souterraine(576Km.) onderweg. We hadden het geluk om deze Nationale vlucht reeds tweemaal op onze naam te kunnen schrijven. In 2004 was dat bij de Oude duiven met “ADONIS” de 085/03 en in 2006 won “CHRISTINA” : 2215116/06 het pleit van 17500 duiven. En als de weergoden ons wat gunstig gezind zijn gaan we opnieuw voor een podiumplaats meedingen. Wie leeft, zal zien…
Stel het wel intussen,
Je dienaar

Uw dienaar

THE LOST SON 
 
 
  stuur uw reactie

« keer terug naar de weblog

 


© 2004 Michel Vanlint
Michel Vanlint
Bogaerdenstraat 33 / 3440 Zoutleeuw
Tel: +32(0)475 75 79 58 / Fax : +32(0)11 69 66 78
Email : michel@vanlint.be
Nedstat Basic - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller