Blue Heaven Loft
only uses
the perfect system : BRICONAll pigeon info
on the webDe Belgische Reisduif

 

in het Nederlands

en français in English in Deutsch in Chinese
 

« keer terug naar de weblog
 

 De aanval is de beste verdediging…
bericht gepost op donderdag 8 maart 2012

We blijven experimenteren, omdat het de enige weg is om nog wat bij te leren. Trouwens, steeds hetzelfde paard bereiden, leidt tot eentonigheid en dat wil ik, ten allen tijde, blijven vermijden. Zo zijn we dit jaar 2012 een week vroeger dan gewoonlijk,  beginnen te verduisteren. We willen met onze jonge duiven eerder van start gaan, al is dat gemakkelijker gezegd dan wel gedaan. In het verleden werd er verduisterd vanaf 1 maart en dat tot begin mei , voor wat de oude- en jaarduiven betreft. Echter tot een stuk in juni voor wat de jongen aangaat. Maar in 2012 gaan we deze periode wat inkorten met vooral het oog gericht op de Nationale Vluchten, die vanaf einde mei op de kalender staan. Dat moet ons wat meer armslag geven in de voorbereiding naar deze vluchten toe. Sinds onze nieuwe start in België, begin 2003 hebben we heel wat systemen van verduisteren aangewend en uitgeprobeerd. Uiteindelijk hebben we kunnen vaststellen en zijn we tot het besluit gekomen dat 14 uren donker volstaan om van invloed te zijn op de gevoeligheid van de rui. Bedoeling is immers om de grote slagpennen vast te houden en het verwisselen van de dekmantel(kleine pluimpjes) te stimuleren en in de hand te werken. Om 19 u. stipt gaan de rolluiken naar beneden en we houden het vrij donker tot ’s anderendaags 09:00 u., tijdstip waarop de luiken zich weer automatisch oprollen. Maar vanaf 1 april echter schakelen we over naar een donker zetten vanaf 18 u. tot 08:00u. ’s morgens. Kwestie van toch nog zo dicht mogelijk bij het ontwaken van de natuur te blijven. Zowel onze jonge duiven als onze vliegduiven worden gelijktijdig in het donker gezet. Het is een grote vereiste om met succes te kunnen spelen tot de laatste nationale vlucht uit Gueret, begin september en dat, steeds met dezelfde duiven. Intussen werd vernomen dat deze laatste vlucht misschien definitief opgedoekt gaat worden omdat de franse overheid beslist zou hebben om in september geen vluchten, boven Parijs, te laten doorgaan. Als dat zo blijft is onze gok om het verduisteren wat vroeger te stoppen zeker een pluspunt.  Om deze planning te kunnen uitvoeren is er geen sprake van om het jonge volkje vol te gaan proppen met eiwitten (peulvruchten).

We gaan dus eerdaags overschakelen naar een licht verteerbare voeding: de JUNIOR PLUS I.C.+(jonge duiven) op de markt gebracht door de firma VERSELE-LAGA. Deze mengeling moet het jong geweld door de puberteit heen helpen. Probeer het ook maar eens…En de toevoer van eiwitten gaan we verzekeren via bevochtigde granen die we met een speciaal soort eiwitpoeder weer droog maken. Ook gaan we er voor zorgen dat Aminozuren, oligo-elementen, elektrolyten minstens tweemaal per week via het drinkwater kunnen worden opgenomen. Let er vooral op dat er zeker geen mineralen op het menu mogen ontbreken. Wie zuinig of gierig is op grit en piksteen(leemklei) straft zichzelf. Alle dagen verse grit en mineralen geven, voorkomt veel onheil. Wij wisselen af : de ene dag krijgen , alle duiven de HERBOMIX samenstelling van HERBOVET, de andere dag staat de ALL IN ONE van Colombine(VERSELE-LAGA) ter beschikking.  We lazen onlangs een interessante bijdrage over klei van de hand van Dr. Jean Pierre Duchatel. Dat willen we u zeker niet onthouden…lees maar : “KLEI, een Natuurlijk product.” Sedert de Europese commissie het gebruik van antibiotica als groeifactoren in de pluimveevoeding heeft verboden, werden er tal van additieven ontwikkeld om deze antibiotica te vervangen. Zo werden er talrijke produkten zoals probiotica,prebiotica, plantaardige extracten en organische zuren getest. Men dient echter een natuurlijk product dat weinig kost zoals klei niet te onderschatten. Deze natuurlijke substantie kan een belangrijke rol spelen in de dierlijke voeding. Klei is samengesteld uit zeer fijne aarde, voornamelijk afkomstig van de ontbinding van veldspaten en voornamelijk samengesteld uit silicium en alumina. Klei bevat mineralen(natrium, calcium, kalium, magnesium) en oligo-elementen in variabele hoeveelheden in functie van zijn origine. Naast zijn voedingswaarde, bevat het ook eigenschappen qua absorptie die klei bijzonder interessant maken. Waar klei opzwelt als het water opneemt, gaat het er anders aan toe bij adsorptie, een eigenschap eigen aan de structuur van klei die een grote graad van fixatie inhoudt. Dit laat toe de pathogene agenten(bacteriën, virussen), gassen en toxines via de uitwerpselen uit te scheiden. Klei wordt van oudsher geconsumeerd. De opname ervan door dieren gebeurt op natuurlijke wijze. Vogels nemen een zekere hoeveelheid aarde, dus klei, op samen met granen, insecten en wormen. Testen werden uitgevoerd in de voeding voor vogels met klei van vulkanische oorsprong. Het toevoegen van betonite aan het rantsoen van de leg-en de vleeskip verhoogt het rendement van de voeding en de zootechnische prestaties(groei en leg, resistente eischalen). Gelijkaardige vaststellingen werden gedaan tijdens proeven uitgevoerd bij kalkoenen. Een vergelijkbaar effect werd waargenomen bij klei van het type kaoliniet, montmorilloniet en attapulgiet. Een andere zeer belangrijke eigenschap dient zeker aangehaald te worden. De aluminiumsilicaten zijn in staat het immuniteitssysteem te reguleren, dus de verdedigingsmechanismen van het lichaam. Proeven hebben bij de muis aangetoond, die klei toegediend kreeg dat haar cellulaire en humorale immuniteit werd gestimuleerd.. tevens werd bij jonge kippen die klei als bijvoeding kregen, een verhoging van het gewicht van de beurs van Fabricius waargenomen. Dit laatste orgaan speelt een belangrijke rol in de vorming van de immuniteit(Ouachem en medewerkers, 2009). Proeven bij varkens die experimenteel met varkenscircovirus werden besmet, toonden aan dat varkens die klei als bijvoeding kregen een betere weerstand hadden aan het virus(Jung en medewerkers, 2010). Deze experimentele resultaten zijn in het bijzonder interessant voor ons, duivenliefhebbers. Inderdaad, onze jonge duiven worden door het circovirus van de duif besmet en vertonen hierdoor diarree. De regelmatige toediening van klei op de granen zou de situatie moeten verbeteren en tal van miserie moeten vermijden, tenminste als we rekening houden met de experimentele resultaten bij muizen en varkens.(tekst en inhoud overgenomen uit “Duifke Lacht” met toestemming van Dhr. Joseph De Scheemaeker). Wees nu verstandig en doe er je voordeel mee op. Het is wetenschappelijk bewezen…
Maar ook het volgende staat vast als een paal boven water. En dat sedert lang…
Meer dan 60 jaar terug, dat is een lange tijd geleden, ik studeerde toen in Leuven. Ze hadden me thuis weggebracht en op Internaat geplaatst. Sint-Pieterscollege was het milieu waar ze me opvingen. Te midden en bij pastoors, toen nog met lange rokken en een witte stijve col , was ik  meer dan 10 jaar gevestigd omdat ze thuis geen blijf met me wisten. Natuurlijk was dit een ervaring. We mochten om de acht weken naar huis, dat was voor de eerste keer bij Allerheiligen(1 November). Maar gewoonlijk ging dit niet door omdat ik een en ander mispeuterd had en als straf dus niet naar huis toe mocht.  Het werd dus Kerstmis vooraleer ik weer terug naar het nest kon waarin ik als jongen opgroeide. Ik was de jongste uit een gezin met acht kinderen. En geloof me…moeder had het  somtijds niet gemakkelijk om inventaris te maken. Gewoonlijk ontbrak er wel iemand op het appel. Eén ding is me altijd bijgebleven. Je vervreemdt op Internaat volledig van je familie. Leert er wel zelfstandig worden, maar genen liggen vast van bij de geboorte. Daar is niets aan te veranderen. Ik was een speelvogel, een zoeker die antwoord wou op al zijn vragen. Maar wie op zijn eigen aangewezen is tracht toch voor al zijn problemen zelf een oplossing te vinden. Bij aanvang van mijn Humaniora wist ik zeker dat ik nooit priester zou worden. Hoe graag mijn naaste omgeving dat ook zou gewild hebben. Kriebels en vlinders in mijn buik zorgden voor een ganse ontnuchtering. En hoe langer hoe meer ging mijn aandacht uit naar al dat vrouwelijk schoon dat leefde in Paridence, een Internaat voor meisjes, op nog geen boogscheut verwijderd van het Sint-Pieterscollege, aan de Minderbroederstraat gelegen, recht tegenover de burelen van de BOERENBOND.  Deze laatste zijn intussen verhuisd. Maar het College is gebleven  en is nog verder uitgegroeid. Waarom het vrouwelijk schoon me steeds heeft aangetrokken en waarom ik er nu nog altijd naar opkijk? De verleiding was te groot. Mijn nieuwsgierigheid onbevredigbaar. Alhoewel zedigheid een gebod was in die tijd, toch leerde ik vrij vlug, via allerhande tijdschriften, wat al dat vrouwelijk schoon  wel om het lijf had… LINGERIE voor vrouwen…Je kan er niet onverschillig voor blijven. De eerste ontwerpers van het sensuele ondergoed waren mannen. Een ware ontdekking die door het vrouwelijke geslacht  met groot genoegen werd onthaald. Tot de dag van vandaag is hier niets mis mee…integendeel, de vrouwelijke normen komen door deze kledingstukjes nog meer tot uiting .
En of je nu kijkt naar TRIUMPH, PLAYBOY, H&M, WACOAL… ze hebben allemaal wel wat om het lijf. Alleen is de stijl en de creatie, van lang geleden, gans veranderd. Maar het aanwenden en de bedoeling van het dragen ervan is gebleven: het bevorderen van de aantrekkingskracht en de opwindendheid, het verhogen van de verleiding en de stimulans die een man krijgt als hij de toppen van zijn vingers zachtjes laat glijden over de golvingen en rondingen. Voorlopig nog  bedekt met NACRYL in witte uitvoering,of in  Pink Lady  kleurige NYLON of ZIJDE of met een niemendalletje in Satijn. Zegt je dat dan niets? Mij in ieder geval wel en nog steeds….Heerlijk toch om telkens en telkens opnieuw die ervaring te herbeleven. Ik kan er nooit genoeg van krijgen…
We moeten het kort gaan houden, het is al laat… Toch dit nog aan je meegeven : zelf in te vullen met droog en vochtig… Wie kent er nu niet het verschil tussen een vrouw en een handdoek? Antwoord : bij een handdoek zoek je steeds naar het droogste plekje…bij een vrouw naar het … Opvallend echter,het blijkt toch  een feit te zijn, dat na de liefdesdaad elk dier(ook de mens) droevig is.  Maar dat gaat snel voorbij…bij mij althans….
Volgende keer weer wat meer over het leven bij “BLUE HEAVEN LOFT”.
Stel het wel en blijf gezond…

THE LOST SON 
 
 
  stuur uw reactie

« keer terug naar de weblog

 


© 2004 Michel Vanlint
Michel Vanlint
Bogaerdenstraat 33 / 3440 Zoutleeuw
Tel: +32(0)475 75 79 58 / Fax : +32(0)11 69 66 78
Email : michel@vanlint.be
Nedstat Basic - Gratis web site statistieken

Eigen homepage website teller