Blue Heaven Loft
only uses
the perfect system : BRICONAll pigeon info
on the webDe Belgische Reisduif

 

in het Nederlands

en français in English in Deutsch in Chinese
 

« keer terug naar de weblog
 

 Waar het hart van vol is, loopt de mond van over…
bericht gepost op donderdag 29 december 2011

Schoenmaker blijf bij je leest...

UITSTEKEND tijdens
de kweekperiode
IDEAAL tijdens
het vliegseizoen

Nog een laatste keer, op verzoek, een toelichting over de entstof tegen Paratyfus. Wij persoonlijk blijven zweren bij de entstof van COLOMBOVAC PT op de markt gebracht door de Firma PFIZER. Het te kort aan entstof en nadien ook het prijskaartje hebben er voor gezorgd dat wetenschappers naar alternatieven zijn gaan zoeken. En ze hebben die ook gevonden. Eigenaardig genoeg kregen we hierover dan toch een paar vraagstellers over de vloer met de nodige commentaar. Het is daarom dat we, via deze weg, weer wat orde op zaken gaan zetten.  Wetenschappers die deze, vanuit het buitenland ingevoerde entstof, zelf zijn gaan bezigen, beweren bij hoog en bij laag dat deze entstof minstens even goed zou zijn of gelijk aan deze die voordien op de markten aanwezig was. Maar uit goed ingelichte bron vernemen we nu dat deze alternatieve entstof van eenzijdige samenstelling is , opgemaakt uit een hier of daar aanwezig zijnd geval van Paratyfus. Van daar dan ook de mooie, verleidende verklaring dat door het gebruik van deze entstof er geen nevenverschijnselen zich zouden voordoen. Maar hoe zou het kunnen? Er zit praktisch ook niets in. Wees dus voorzichtig en speel zeker. Moge het voor iedereen nu duidelijk zijn wat we beogen, zonder ook maar enig voordeel na te streven? We komen hier ook niet meer op terug, ook al weten we dat er nog vragen gaan gesteld worden dien aangaande. Maar in deze kille, natte wintertijd, die samenvalt met een tijd van bezinning, is het toch goed om hierover eens flink na te denken.
Laat ons nu even terug gaan naar het SPORTIEVE…Zonder kritiek te willen uitoefenen stellen we toch vast dat de Provincie BRABANT haast de enige provincie is waar het duiven transport nog niet gedaan wordt per CABINE-EXPRESS. Alleen Limburg, als pionier van dit transport kan hierover meepraten. En hun investering van destijds is rijkelijk  beloond geworden. West- en Oost Vlaanderen zijn nadien gevolgd. Antwerpen is in voorbereiding. Alleen de Provincie Brabant blinkt weer uit door afwezigheid. Maar wat elders kan moet toch ook bij ons mogelijk zijn. Kan de KBDB hier niet voor zorgen door misschien wat Subsidies te voorzien voor diegenen die zich willen uitrusten om het transport van duiven , ook in Brabant via Cabine-Express te laten verlopen? Dat zou meer gelijkheid en evenwicht brengen in de Belgische Duiven sport, zowel op Nationaal als op Provinciaal vlak. Misschien toch een taak die weggelegd is voor de pas verkozen mandatarissen.
Jaarlingen : Nog iets dat dient aangekaart te worden. Onze KBDB afgevaardigden slagen er maar niet in en hebben hier blijkbaar angst voor, om maatschappijen te schrappen die niet langer meer voldoen aan de gestelde normen, zijnde  voldoende hoklijsten en genoeg duiven die aan iedere ingerichte vlucht deelnemen. Je krijgt nu uitslagen te zien met 58 oude duiven en 49 jaarduiven, soms veel minder nog. Waarom dan niet stellen dat jaarduiven samen met de oude duiven dienen te vliegen? Zonder daarbij dan nog een aparte dubbeling voor deze jaarlingen. De Nederlanders doen dit al jaren, toch ook wel met wisselend succes. In dergelijk geval ga je in bepaalde maatschappijen  het aantal samen vliegende duiven dus verhogen? Wat dus mooier oogt en beter ook is voor de liefhebbers die Kampioenschappen najagen.
Provinciaal en Nationaal, waar voldoende duiven, in iedere categorie aanwezig zijn , kan men nog steeds  de oude en jaarlingen afzonderlijk klasseren. Weeral iets om over na te denken…

Zopas ook vernomen dat de KBDB er naar streeft om alle vluchten te laten doorgaan met lossing op Zaterdag. Zodat de zondag vrijkomt en alle aandacht kan gaan naar vrouw en kinderen. Het heeft lang geduurd, maar het geklaag en gezaag van moeder de vrouw gaat dus eerlang toch worden aanhoord. Dat noemen we dan , zonder  meer, de emancipatie van de vrouw. Goed en wel…Ook wij kunnen ons hierin vinden, alhoewel ik toch blij ben met wat ik onlangs heb gelezen in een klein artikel , in de krant .( HLN.) Het wordt een spel van geven en nemen. Lees het aandachtig . SEKS VERDRIJFT HOOFDPIJN BIJ VROUWEN.
Vanavond niet, schat. Ik heb hoofdpijn”. Dat excuus blijkt nu toch niet op te gaan. Integendeel: vrouwen vrijen beter wel om hun hoofdpijn te verdrijven. Orgasmen zorgen immers voor vaatverwijdering en de aanmaak van endorfine, wat onze natuurlijke pijnstiller is. Dat staat te lezen in “Het geheim van de vrouw”, een recent boek van Elisa Brune en Yves Ferroul. Klaarkomen is bovendien goed voor de bloedcirculatie, de ademhaling, de spierkracht en de lenigheid. Het verlicht eveneens de symptomen van osteoporose en artrose. Artsen vergelijken de heilzaamheid van een orgasme met het effect van 7 kilometer joggen dankzij de training van het hart die ermee gepaard gaat..
Tot daar de tekst, voor U gelezen. Met wat nu zwart op wit op papier staat weten we genoeg. Laat ons dus maar akkoord gaan met die emancipatie van onze vrouwen. Ook voor ons , mannen, wordt er een stap gezet in de goede richting. We verliezen wel wat, maar we krijgen en nemen hiervoor wat terug. Al zal alles toch wel afhangen van onze overtuigingskracht. Werk aan de winkel dus. Want succes hiermee is zeker niet gewaarborgd. Je overredingskracht  aanscherpen  gaat wat helpen. Wijl onverschilligheid hierbij zoveel betekent als verloren moeite. Maar je hebt een troost…als je maar niet vergeet dat geduld alles overwint…
Het leven in “BLUE HEAVEN LOFT” :  Voor de zoveelste keer heb ik weer moeten toegeven. Ik was van plan om de vliegduiven pas te koppelen bij Lichtmis(O.L.Vrouw) op 2 Februari. Komt daar plots mijn vrouw aandraven met :”Waarom wil je nog steeds opnieuw veranderingen doorvoeren? Ons aangewend systeem werpt nu al jaren zijn vruchten af. En we moeten nu toch, noodgedwongen een sekspauze in lassen.” Met een bijna 19 jarige dochter in huis(Kerstvakantie en blokperiode) moet ik, alhoewel met veel tegenzin, hierin toestemmen. In de zomer kan je buitenhuis dan nog eens terugvallen op een vluggertje of een wippertje, gelijk hoe je het ook noemt. Maar nu in deze periode dat het buiten koud en vochtig is, wil ik er niet van weten. Koude billen en bibberende knieën, je hebt er weinig plezier aan. Dus passen we maar voor een tijdje, met alle troeven in handen is dat soms toch aangewezen om , nadien, een slag thuis te halen. En af en toe wat gas terug nemen kan niet slecht zijn. Zeker niet op mijn leeftijd, ook al ben ik er van overtuigd dat je het pijpje moet laten roken zolang en zo dikwijls als het maar kan.
“Kom” zei mijn vrouw,” we gaan straks de vliegduiven koppelen, buiten is het rustig en de temperatuur is mild voor de tijd van het jaar.” Ze had gezien hoe ik lange tijd stond te mijmeren en na te denken over hetgeen ze hierboven  kwam te vertellen. Zo gezegd dus, zo gedaan…Ik knikte instemmend omdat ik reeds lang weet dat één meester in huis meer dan genoeg is…

Het oude jaar loopt naar zijn einde, de scheur kalender wordt al maar dunner…Het nieuwe jaar gaat straks zijn intrede doen…En om te besluiten, als laatste wil ik nu nog een ZALIG, GELUKKIG en VOORSPOEDIG NIEUWJAAR 2012 toewensen aan allen die mij lezen.(Dat zijn er intussen meer dan 6000 geworden, en dagelijks komen er nog bij. Zijn er ook een paar die afhaken, dat zullen dan wel vrouwenhaters zijn of mannen waar het liefdesvuur al lang niet meer brandt en smeult en het pijpke ook niet meer rookt.  Dat nemen we er graag bij en willen hier ook begrip voor opbrengen…
Meer nog breng ik je weer, na de jaarwisseling. Je krijgt dan een verslag van de koppelingen, niet alleen over de kwekers maar ook over de vliegers.

Tot zo lang...

THE LOST SON

 
 
 
  stuur uw reactie

« keer terug naar de weblog

 


© 2004 Michel Vanlint
Michel Vanlint
Bogaerdenstraat 33 / 3440 Zoutleeuw
Tel: +32(0)475 75 79 58 / Fax : +32(0)11 69 66 78
Email : michel@vanlint.be
Nedstat Basic - Gratis web site statistieken

Eigen homepage website teller