Attention: you are now visiting the former Blue Heaven Loft website. This website is not active anymore.
Please click here to visit the NEW BLUE HEAVEN LOFT WEBSITE.
Opgelet: u bezoekt nu de voormalige Blue Heaven Loft-website. Deze website is niet meer actief.
Klik hier voor de vernieuwde BLUE HEAVEN LOFT WEBSITE.
Avertissement: Vous visitez maintenant l'ancien site de Blue Heaven Loft. Ce site n'est plus actif.
Cliquez ici pour ouvrir le nouveau SITE WEB BLUE HEAVEN LOFT.
 
 
 
 
 
 
     
     
 

 


 


 

in het Nederlands

en français in English in Deutsch in Chinese
 

« 返回到博客

09-01-2013

你不能决定风向,但是你能够决定帆的方向
 

不久前,我们参加了在荷兰南部城市托姆举办的一场赛鸽公开拍卖会,离家110公里。海报上写着“来自雷韦克的飞翔牙医:威廉.迪布恩”打开了他的宝库大门。诚实地说,再次感受这种氛围真的很不错。
如果拍卖会成功了,对买家鸽友和组织者都是锦上添花的好事。我们参加的原因不光是双方的友谊,还有我们对威廉的感激,感谢他为蓝天鸽舍培育了那么多优秀的赛鸽,其中包括一些国家赛冠军和波尔图和波兹南的奥林匹克代表鸽。为了避免一些误会,我们想解释一下。由于综合因素我买了4羽,我仍然想全部清舍,我只是做了我该做的。
本来想买7羽,但是我做了一个家庭主夫应该做的,因为当我离开拍卖室的时候,熟人叫住了我,“你还没有买了你自己的鸽子,你就开始寻找其他的新材料了吗?”这就是我想解释的,请不要误会我,因为我们仍然要对蓝天鸽舍进行清舍拍卖,从九月份到二月份我们不会再增加任何赛鸽。目前,蓝天鸽舍的所有赛鸽都分开饲养,雄鸽和雌鸽住在不同的隔间。这些赛鸽不会再进行任何配对,他们将会一直分居直到2014年2月18日-19日的国际拍卖结束。我们不会再作育任何幼鸽,只想进行清舍拍卖。当你到了78岁的年纪,你最想的就是在完美的时候画上句号,2013年再次荣获两次国家赛冠军是一个说再见的完美时刻。事实上,我在2013年初就宣布了这件事,那时候我们说如果2013年我们没有获得过一次国家赛冠军(有30次机会),那就太糟糕了。幸运的是,一切都进展顺利,我们非常高兴,并且对自从回到比利时(2003-2013)的这段时间取得的成绩感到非常骄傲。

Creates more red blood cells, so
more oxygen, more stamina.
Van Lierde, winner IRON MEN
(Hawaii) knows all about this.
Get it as quickly as possible.

我想再说一下在之前文章中提到的D治疗针剂,最近,我们有机会参观美国科学研究,我想告诉你这个研究最重要的信息。附言“被遗忘的拯救了数百万生命的天然抗生素。”这种抗生素不能申请任何专利,是大自然赠与我们的一个宝贵的礼物,你能猜猜是什么吗?“新鲜的空气和阳光”
也许你觉得我在和你开玩笑,但是诚实地说,“新鲜空气和阳光”是最古老的药物成分。佛劳伦斯.南丁格尔,这位研究员和科学家非常高效地利用了这个古老的配方,她通过提高卫生条件,开窗通风等方法成功地降低了医院的死亡率,经常让病人呼吸新鲜空气是非常有必要的,这样能够抵抗那些引起肺部感染和皮肤感染的治病感染气体。她还建议窗户朝南设置,这样能够吸收更多的阳光和紫外线。她非常清楚阳光不仅能够杀死空气中和皮肤上的活体细菌,还能够杀死我们体内的结核病菌,这也许是由于维生素D的增加,加强了我们身体的免疫系统。目前微生物学家汉斯.德鲁特和K.R.也许正在自问,当你将一种致命病原体向一个大城市扩散时将会产生什么后果?微生物能够存活多久?为了研究这个项目,他们向新鲜的空气中扩散了大肠杆菌,他们非常震惊的是两个小时后所有的活体细菌都死亡了,尤其是他们都知道,大肠杆菌在同样温度和湿度的受体身上大部分都是存活的。但一涉及到阳光,一切就都不再神秘了:阳光能够大大增加维生素D的数值,因此免疫系统能够战胜入侵的细菌。
结论:当前,病人在医院中遭到危险的感染越来越常见。在英国,大约有9%的感染只能从医院接触到。美国每年有100.000人死于在医院里面接触到的感染,比死于H.I.V.的人还要多三倍。这个专栏能够归结为新鲜的空气和阳光(增加维生素D值)对生物是非常重要的,对我们的赛鸽也是非常重要的,这就是我想解释清楚的关系,这也是为什么我们建议使用D治疗针剂,当然冬天的阳光角度低,紫外线的强度也弱。
我们在圣诞节和新年之间拜访了一位赛鸽运动界的新星,安特卫普的坎本,打开家门,邀请了许多好友参观。组织的非常到位,朋友们来来去去,有来自比利时各地的朋友,还有一些荷兰和德国的朋友。这位主人非常大方,所以每个人都参观得非常高兴。来参观的人可以品鉴赛鸽,参观整洁和实用的鸽舍,我们觉得这样做非常好,每个人都非常顺利地参观赛鸽和鸽舍,值得我们学习。
新年的日子里重视有很多拍卖和冠军盛宴,吕门的迪胡普俱乐部正在评选“金鸽奖”,他们不会错过这个古老的传统。众多参加者还有新年的气氛能够确保这是一次成功的盛会,他们的注意力集中在2013年取得佳绩的鸽友身上。丰厚的奖金将会捐赠给2014年的幼鸽,食物都是免费的,而且非常美味,这次的组织者值得大家为他们敬酒!
一些思考的事情:“一位俄罗斯美女最近提到俄罗斯的男人给女人一种厌烦的感觉,不像荷兰的男人一样。”“懒惰的丈夫把所有的家务都留给他们的老婆,但是和妻子做爱的次数要比那些帮助做家务的男人多20次”HLN的KDM写到。“对于一个女人来讲,最好放下过去,因为如果你真的想过的开心,你最好不要每件事都记得那么清楚”L.A.P.的BV这样说过,而且她非常了解这件事。
好吧,就先写到这,我们会在2014年的1月23日回来。大家保重,享受即将到来的每一天。


再见

LOST SON

 

          

 Michel VANLINT, Zoutleeuw
AUCTION of ALL PIGEONS
February 2014

aankondiging | annonce | announcement | Ankündigung | Chinese

发送你的反应

« 返回到博客

 


© 2004 Michel Vanlint
Michel Vanlint
Bogaerdenstraat 33 / 3440 Zoutleeuw
Tel: +32(0)475 75 79 58 / Fax : +32(0)11 69 66 78
Email : michel@vanlint.be
Nedstat Basic - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller