Attention: you are now visiting the former Blue Heaven Loft website. This website is not active anymore.
Please click here to visit the NEW BLUE HEAVEN LOFT WEBSITE.
Opgelet: u bezoekt nu de voormalige Blue Heaven Loft-website. Deze website is niet meer actief.
Klik hier voor de vernieuwde BLUE HEAVEN LOFT WEBSITE.
Avertissement: Vous visitez maintenant l'ancien site de Blue Heaven Loft. Ce site n'est plus actif.
Cliquez ici pour ouvrir le nouveau SITE WEB BLUE HEAVEN LOFT.
 
 
 
 
 
 
     
     
 

 


 


 

in het Nederlands

en français in English in Deutsch in Chinese
 

« 返回到博客

22-08-2013

我们成功了,蓝天鸽舍梦想成真了!
 

我们的使命终于完成了,8月11日,是我们正在准备亚精顿国家赛的那个周末,所有的参赛团队和2013年的幼鸽都上笼参赛,我非常自豪地宣布我们实现了2013赛季的梦想:“赢得国家赛的冠军”。我们的“莉莉”2007064-11获得了亚精顿国家赛6000多羽冠军。这次夺冠感触颇深,我们都很放松了现在,所有的辛苦努力都得到了奖励,这对我们来说非常重要。“莉莉”这个名字是从哪来的呢?我现在就给大家解释一下,我在台湾居住的20多年里,认识了一位非常漂亮的女人,她开了一间咖啡厅,生意非常红火,是台北市非常有名的一家了。她比我要高很多,但是我对她是一见钟情,事实上,那段时间我有一个朋友来拜访我,也很喜欢她,她的名字就是“莉莉”。随着环境变迁,一件事接着一件事的到来,其实,生活是用来寻找幸福和好运的。
但是很快我就意识到我不能给她想要的,她也不能给我想要的。所以我们不能讨论“天生一对”的话题。一段时间之后,有一天他给我打电话说她要移居到美国,问我是否愿意和她一起走,我说我太爱中国菜了,我不想在麦当劳吃汉堡,故事就这样结束了。“莉莉”在蓝天鸽舍的分速达1300米/分钟,通常,她都是鸽舍第一个标记的,但是由于一些小错误,她没能成为第1个标记的。当我把她递给我的太太时,我告诉太太把她放到笼子的第一个鸽箱里,但是我的太太把她放到了第6个鸽箱里。中国人都是从右向左数数的,我在俱乐部给赛鸽上笼的时候才发现,因为我不想变得很复杂,所以我就给他标记了第6,但是她没有让我们失望。

pedigree - palmares

 

我的人生已经目睹和经历了很多,但是蓝天鸽舍现在发生的一切都是我没有经历过的。我之前提到过2012年的赛鸽9月份的时候移到了比赛鸽舍,他们将会和2013年的幼鸽一起训练。波治赛(7月27日)过后,我发现了一羽非常强壮的幼年雄鸽,他被3羽雌鸽看中了,两羽2013年的1羽2012年的,很快就有了鸽蛋,但是他们好久才知道如何孵蛋。有时会在一个鸽巢里看到3羽赛鸽,有一羽在上面的雄鸽,其它的在他的爪子和尾巴下面。他并没有在意,但是慢慢地,3羽雌鸽开始互相嫉妒起来,她们都想和雄鸽独处,直到现在,一切都正常但是突然嫉妒变得更强烈,她们开始打架。我必须采取措施,特别是一岁雌鸽想和唐璜(那羽雄鸽)独处,当然,另外两羽幼年雌鸽非常不高兴,她们接受一个一个来,但是他们开始讨厌那羽一岁雌鸽。我通常都是避免战争的,于是把一岁雌鸽放到了另一个鸽箱,问题是,这对接下来的比赛有什么影响呢?从亚精顿赛开始他们4个都获奖了,这个周末,伊苏丹国家赛(486公里),他们又再次获奖。现在我要给他们喂食,希望他们能表现的更好。我们已经为下周末(8月24日)的拉苏泰兰国家赛(576公里)做好了准备,蓝天鸽舍已经在这个比赛中获得过两次冠军了,第一次是“亚栋尼斯” 1141085/03,第二次是“克里斯蒂安” B06-2215116 在17595羽参赛鸽中夺冠。也许我们能再赢一次,谁知道呢。
伊苏丹国家赛是对速度快的赛鸽非常有利的比赛,当第一的赛鸽速度达到1582米/分钟的时候,所有的鸽友都要仔细观察,因为一旦赛鸽飞过鸽舍再想掉头飞回来是很困难的,因为风速太大。一个小时里我们有60羽赛鸽打钟,获奖率达50%。但是大多数赛鸽都被强烈的西南风刮得迷失了方向。我们会做一切努力来让赛鸽顺利参加下一场比赛-8月24日的拉苏泰兰赛。我们静观其变,同时我们还会享受亚精顿国家赛夺冠的幸福。
最后我想给大家看看我最近在杂志上读到的东西:我们发现比利时人做爱频率没有以前那么高了,但是他们经常去偷腥。只有法国和意大利和他们的伴侣的做爱频率升高了,也许这就是我们国家生育率降低的原因,只能是更多的伴侣居住在一些造成的。但是最近一位非常著名的俄国运动员认为也是这种情况不会发生在俄罗斯,因为只有男孩和女孩或者男人和女人住在一起。我也不知道但是我的日报上就是这么写的。
另外,当多种副产品一起使用时要注意,我知道在两场国家赛期间喂食次数不能太多,这就是为什么鸽友想要在短时间内想要在食物和水中尽可能多的加入各种副产品。我们自己已经经历过,如果赛鸽在吃食和饮水后出现呕吐,很可能是因为摄入了过多的电解质和氨基酸。遇到这种情况,你就马上把食物和水端走,换成纯水和纯谷物。之后最好给他们在水中加入健胃消食片,让他们更好地恢复代谢,恢复排泄,消除危险。如果你想在水中加入超过一种副产品,你要确保在给赛鸽饮用之前药物能彻底的溶解。我们经常使用两个小水瓶,首先我们先在一个小瓶里混匀,然后再倒入另一个小瓶里。同时注意没有彻底溶解的液体在饮水盆上留下的残留物,小的细节能够引发很严重的后果。鸽友的眼睛需要仔细观察确保一切安全,我相信如果你注意了我们提醒的,你肯定会受益的。
2013赛季马上就要结束了,但是还有三场比赛没有进行,我想对那些读我文章的人说,祝愿大家能在2013年画上一个圆满的句号,也许你将会获得国家赛冠军呢,谁知道呢。当然,你要尽自己的一切努力,祝大家好运,我9月3日回来,如果一切顺利,那天是最后一场国家赛-盖雷赛(573公里)上笼的日子,到时见。

LOST SON

发送你的反应

« 返回到博客

 


© 2004 Michel Vanlint
Michel Vanlint
Bogaerdenstraat 33 / 3440 Zoutleeuw
Tel: +32(0)475 75 79 58 / Fax : +32(0)11 69 66 78
Email : michel@vanlint.be
Nedstat Basic - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller