Attention: you are now visiting the former Blue Heaven Loft website. This website is not active anymore.
Please click here to visit the NEW BLUE HEAVEN LOFT WEBSITE.
Opgelet: u bezoekt nu de voormalige Blue Heaven Loft-website. Deze website is niet meer actief.
Klik hier voor de vernieuwde BLUE HEAVEN LOFT WEBSITE.
Avertissement: Vous visitez maintenant l'ancien site de Blue Heaven Loft. Ce site n'est plus actif.
Cliquez ici pour ouvrir le nouveau SITE WEB BLUE HEAVEN LOFT.
 
 
 
 
 
 
     
     
 

 


 

 

 

in het Nederlands

en français in English in Deutsch in Chinese
 

« 返回到博客

25-01-2013

上一篇文章里我答应大家提供那篇报道的完整版。
 

上一篇文章里我答应大家提供那篇报道的完整版。我们的目的是为了让大家了解经常反复的呼吸和孢疹病毒问题的真相。呼吸就是气体的交换,吸入氧气,呼出二氧化碳,但是呼吸运动的结果很重要。所以如果呼吸出现问题鸽子也会跟着出现问题。健康的鸽子的喉咙是粉红色的,没有异物,最下面的软腭被一个细小的裂缝分开。舌头的背面也应该是粉红色的,没有感染,静脉也不会肿胀。软腭的小裂缝是鼻子的通道,有薄薄的一层分流齿,表面无异物。它们会轻轻地打开,然后空气携带着氧气进入肺部。健康的鸽子的眼睛很亮,被一层白白的,干燥的边缘,当然还有漂亮的彩色眼圈。
临床的呼吸问题:有些感染的鸽子开始打喷嚏或者抓鼻子。鼻子不再是白白的变成灰灰的。眼睛的边缘变成黄色并且很潮湿,这是通过裂缝进入眼睛里面的黄膜。通常,你可以通过软腭的背面出现溃疡发现病症。有些情况下,鸽子张开嘴时喉咙会不停的颤抖搅拌。这种情况的呼吸问题,鸽友们都能很轻易地发现,我们称其为湿鼻涕。还有一种是干鼻涕,没有那么容易观察但是也会经常出现。这种情况,鸽子不会流鼻涕,鼻子仍然是白白的,但是如果你按鸽子的鼻子,它就会开始打喷嚏,泪腺被堵住,眼睛的边缘变得很湿润。这种情况只有在仔细的检查下才能发现。在高温强风的天气情况下,许多鸽子归巢时都会出现很严重的呼吸问题,这种情况很容易发现我们成为“厚头”,这种类型的呼吸问题对幼鸽是非常危险的。如果遇上这种情况,损失将会非常惨重。相对于许多鸽友来说,我们确定在谈及幼鸽损失惨重时,健康就变得非常重要。
孢疹病毒:1967年第一次发现呼吸出现问题的鸽子感染了孢疹病毒。科学的证明了这种病毒在鸽子的呼吸问题中起着非常重要的作用。这种病毒分布在世界各地。病原体的疫苗现在还只能保持在实验阶段。在严重的呼吸疾病中,这种孢疹病毒能在鸽子的喉咙里80%独立存活。不同形式的呼吸问题可以通过感染细菌和胞疹的关系来解释。胞疹病毒在呼吸问题中非常重要,病毒在鸽子喉咙的细胞中的累计增加就会导致呼吸问题。在这个过程中受益最大的是微生物和癌细胞,进而,症状变得更糟糕。我们会发现鸽子出现了喉咙感染,鼻窦炎和肺炎。当“安全气囊”被感染,一边将会变得很厚,失去弹性。安全气囊就会充满粘液和脓液,看起来就会像个奶酪,因此他们的性能也会发生很大的改变。这种伤害不会因痊愈而消失,如果鸽子再从事运动就会非常危险,由孢疹病毒引起呼吸问题,如果没有药物治疗将会很容易变成严重的呼吸问题,使鸽子呼吸困难。治疗的基础是抗生素,即使抗生素会激活孢疹病毒。但是他们可以开始一场复杂的微生物斗争。抗生素会相应的作用于出现的微生物,一些微生物我们已经在前面的文章中提到,比如:支原体和衣原体等;这就是我们要进行彻底的微生物研究的原因。关于鸽子喉咙的微生物的研究也会允许单独研究复杂的细菌,比如:葡萄球菌,链球菌,八十杆菌,大肠杆菌。前几年,他们发现了一种新型细菌,芮美拉.科伦拜恩,也和鸽子的呼吸问题有关。油橄榄也可以治疗鸽子的气管炎和肺炎。
在实验室培养复杂的细菌进而寻找相应的抗生素是一种有效的治疗方法。现在的细菌对我们现有的抗生素的抵抗力已经越来越强,因此实验室培养新抗生素变得非常重要。我们更要注重药量和服用的时间。实际上,在短时间内经常进行低剂量的治疗会使抵抗力越来越糟。(由简.皮埃尔博士和福迪.范德桑德博士共同发表于鸽报。)那些仔细阅读上面的文章的人都能更好地理解为什么鸽子的呼吸问题如此重要。如果我们成功了,我们就能很轻松的说:“完成任务”。
关于蓝天鸽舍:育种进行的很慢但是很顺利。现在,已经有了他们的幼鸽(2013年1月19日),即使温度下降到零度以下,我们也没发现什么问题,年龄大一点的种鸽,比如7岁到9岁,我们就不会移动他们的鸽蛋。我们非常尊敬并且感谢他们前几年的贡献。在育雏期间,按照兽医贺伯特的方法给他们进行了为期5天的治疗。几天后,所有种鸽和育种鸽都接种了巴拉米哥/鸽痘疫苗。我们每年都会如此,因为这样才能让我们安心。我们已经准备好了2013年1月11日-13日拜访匈牙利首都布达佩斯的文章,应邀参加第57界匈牙利国家博览会。我们会和2013年1月25日-27日参观斯洛伐克奥林匹克的报告一起发表。同时,希望大家保重。

THE LOST SON

发送你的反应

« 返回到博客

 


© 2004 Michel Vanlint
Michel Vanlint
Bogaerdenstraat 33 / 3440 Zoutleeuw
Tel: +32(0)475 75 79 58 / Fax : +32(0)11 69 66 78
Email : michel@vanlint.be
Nedstat Basic - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller