Attention: you are now visiting the former Blue Heaven Loft website. This website is not active anymore.
Please click here to visit the NEW BLUE HEAVEN LOFT WEBSITE.
Opgelet: u bezoekt nu de voormalige Blue Heaven Loft-website. Deze website is niet meer actief.
Klik hier voor de vernieuwde BLUE HEAVEN LOFT WEBSITE.
Avertissement: Vous visitez maintenant l'ancien site de Blue Heaven Loft. Ce site n'est plus actif.
Cliquez ici pour ouvrir le nouveau SITE WEB BLUE HEAVEN LOFT.
 
 
 
 
 
 
     
     
 

 


 

 

 

in het Nederlands

en français in English in Deutsch in Chinese
 

« 返回到博客

31-05-2012

“凡事各有利弊。。。 ”
 

已经7月底了,利蒙治国家赛一岁鸽组的比赛已经结束。著名的波治国家赛即将开赛。蓝天鸽舍的一岁鸽在最后一场测试中非常成功。在利蒙治国家赛(658公里)中,28羽一岁鸽中有18羽获得了佳绩。我们甚至在布拉班特省最强的俱乐部之一—OBRAFO TIENEN俱乐部(拥有超过730个成员)中获得了第一名。我们的成鸽和一岁鸽刚刚参加完南特伊赛,正在为波治国家赛做准备。我们将他们入笼,不带有任何目的性且没有任何激励性行为。结果如下:20羽鸽子在顶风的情况下以1200米/分的速度飞行了252公里。最让人高兴的是,他们全部来自最理想的方向。现在,他们即将在波治国家赛上证明他们的能力。我们对他们非常有信心。

2012年的幼鸽也已经结束了他们糟糕的图里赛(373公里)。当时,已经连续两晚呆在笼中,比赛时顶风,并且有许多乌云。这都使得这场比赛异常艰难。他们接下来还要为这周六即7月28日的波治国家赛做准备。那些幼鸽状态不太乐观的鸽友可以给他们的鸽子服用浓缩的红甜菜汁。我们已经很熟知这种产品但却没有真正留意它。直到最近,我们读了一篇文章,这才改变了我们的看法。我们觉得它相当重要,现摘录原文如下:

红甜菜汁—运动员的神奇饮料
我们知晓足够的健康常识。吃胡萝卜可以明目,喝绿茶可以降血压,吃坚果可以降低胆固醇。但这些也不是经常有效。然而他们现在却证明了只要你正确地喝红甜菜汁就可以奇迹般地提高你的耐力。

其实起作用的并不是果汁本身,而是含量颇高的硝酸盐。他可以使身体更有效的利用氧元素。红甜菜,芹菜,芝麻菜,某些种类的沙拉,萝卜,香菜均含有丰富的硝酸盐。奇怪的是,冬季的蔬菜含量更高一些。因为植物会在光线的影响下将硝酸盐转化为蛋白。冬天光线减少,硝酸盐的含量较高。但是硝酸盐并不是全部。事实上,它并没有在人体内直接起作用。75%的硝酸盐通过尿液被排出体外,通过食物吸收的5%-8%被转化为唾液中的亚硝酸盐,其中只有很小的一部分一氧化氮,剩余的部分被吸收或转化为一氧化氮。

血管舒张
约30年前,他们发现一氧化氮不仅能降低血压(因其扩张血管)而且还可以防止细菌感染。通过食物我们可以提高一氧化氮的含量,这对那些想要提升耐力的运动员十分重要。当然,一些科学家就开始做一些研究。2009年,一项研究证明,喝红甜菜汁能够有效利用氧元素从而使运动员坚持更长时间。

运动员
那些训练有素的运动员又怎么样呢?还有高度?去年,对训练有素的自行车手做了实验。自行车手(4公里和16公里)在比赛开始之前3个小时饮用红甜菜汁。结果他们比那些没有喝的选手超出2.7%-2.8%。这不仅仅是多出的那2.8%,而是决定着比赛的胜负。鲁汶大学的体育活动与健康学院甚至做了进一步实验。如果可用的氧气减少那么供给肌肉的氧元素就会减少。这样对运动员就会有消极影响。通过红甜菜汁的影响使肌肉获得更多氧气。结果会提升4%。

最佳效果
运动员需要一整天都饮用这种果汁吗?当然不是了。正如Johan Cruyff所说“每一个优点都有缺点。”科学家认为过多的硝酸盐会对身体造成伤害。为了避免所有的风险,专家都十分小心。所有的研究都表明不需要喝这种果汁来提升效果。最理想的是在比赛6天之前每天喝半升这种果汁(最后一次是在赛前3小时)。另外:不要害怕,当你喝这种果汁时,你的排泄物会是红色的,并且尿液也会增多。

在我们读了这篇文章之后,就开始寻找这种果汁。我们向我们的兽医拉夫.贺伯特先生提了这种果汁,他说他的副产品里已经包括这种产品。

我们的意见:我们给幼鸽服用这种果汁约5天。他们彻底改变了,胸骨周围的肌肉变得粉红,羽毛的颜色也得到了提升。我们也看到了比以前更细小的羽毛,这可能是因为果汁为血液提供了更多的的氧气(约16%)。更令人高兴的是我们的幼鸽喜欢喝。我们也非常喜欢。你可以自己尝试一下。
下次我会谈谈维生素和一些别的。我的女儿琳达是鲁汶大学药物科学院的一年级学生,我经常和她做一些讨论,但在科学,实践和经验方面往往有不同的意见。我们一定要找到中间的道路...

THE LOST SON

发送你的反应

« 返回到博客

 


© 2004 Michel Vanlint
Michel Vanlint
Bogaerdenstraat 33 / 3440 Zoutleeuw
Tel: +32(0)475 75 79 58 / Fax : +32(0)11 69 66 78
Email : michel@vanlint.be
Nedstat Basic - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller