Attention: you are now visiting the former Blue Heaven Loft website. This website is not active anymore.
Please click here to visit the NEW BLUE HEAVEN LOFT WEBSITE.
Opgelet: u bezoekt nu de voormalige Blue Heaven Loft-website. Deze website is niet meer actief.
Klik hier voor de vernieuwde BLUE HEAVEN LOFT WEBSITE.
Avertissement: Vous visitez maintenant l'ancien site de Blue Heaven Loft. Ce site n'est plus actif.
Cliquez ici pour ouvrir le nouveau SITE WEB BLUE HEAVEN LOFT.
 
 
 
 
 
 
     
     
  

 

 

Webmaster: Ruben America

 

 

 

 

 

VANLINT Michel
Ook in 2009 nog steeds in de schijnwerpers


Zoutleeuw.- Begin maart en met onze Gouden Duifviering net achter de rug trekken we naar de gekende ‘Blue Heaven Loft�?van Michel Vanlint in de Bogaerdenstraat 33 in deze gemeente in het zuidoosten van Vlaams-Brabant. Michel voorstellen is niet meer nodig, want sinds zijn terugkeer uit Taiwan na een 20-jarig verblijf daar, heeft hij de hele Belgische en internationale duivenwereld reeds meermaals met verstomming geslagen. In zijn debuutjaar 2003 speelde hij reeds 8 X top 100 nationaal. In 2004 3 X 1e nationaal en op Vichy zelfs 1e en 2e nationaal. 2005 werd gewoon op het elan doorgegaan met op de 1e nationale wedstrijd uit Bourges 1e, 5e, 7e, 9e tegen 21940 jaarlingen. En nog datzelfde jaar werd met de jongen weer een nationale overwinning op het palmares bijgeschreven vanuit Bourges. Een jaar later leek het steeds net niet te worden, maar op de voorlaatste nationale wedstrijd uit La Souterraine was het hoogste schavotje weer voor Michel, Yu-Chin en dochter Linda. ‘Christina�?was de beste van 13965 jongen duiven. De volgende jaren bleven de nationale overwinningen achterwege en sommige kwatongen beweren dat Vanlint toch niet goed meer speelt... Ik leg de nadruk op kwatongen, want ik ben er zeker van dat 99 % van die liefhebbers een gat in de lucht zou springen indien ze de uitslagen van Michel voor de helft zouden kunnen benaderen. Doe het hem maar na �?2007 �?24 maal top 100 nationaal, 2008 �?opnieuw meerdere top 100 plaatsen nationaal, met als uitschieter op La Souterraine tegen 25931 jongen 6e, 11e, 18e, 29e, 52e, 88e, 99e. Vorig seizoen weer een mooi parkoer met o.a. 2e semi-nationaal Montluçon met oude en jaarse duiven en op de seizoensafsluiter uit Gueret 5e, 9e, 10e, 56e, 67e, 68e nationaal tegen 2636 oude duiven. Daarenboven heeft hij met zijn ‘Dorine �?NL07/1821757�?de 2e beste duif van Belgie in huis in een klassement van ‘beste oude duif�?op Bourges 1 en 2 en Argenton (27/06) 2008-2009 (over 5 vluchten).

Eigen stam

De basis van het huidige kweekhok wordt gevormd door de duiven die hij verkreeg in 2003 van de familie Herbots, Oliviers-Devos, De Keyser en vooral Willem De Bruijn. In 2004 kwamen er nogmaals een aantal duiven van Herbots en De Bruijn naar Zoutleeuw. Al deze duiven werden onderworpen aan een keihard vliegritme en geselecteerd op basis van hun prestaties. Jaarlijks wisselen Michel en Willem De Bruijn een 20-tal jonge duiven uit. Zo blijven beide kolonies, die het zelfde spelsysteem hanteren, op peil. Ondertussen werkt men ten huize Vanlint aan het creëren van een ‘eigen familie�?met aan de basis uiteraard hun nationale winnaars en asduiven, met hun nazaten. Ze proberen alzo steeds meer de ‘echte kampioenenduif�?te kweken. Deze duif ligt altijd goed in de hand, is aerodynamisch, evenwichtig gebouwd, heeft een goede vleugel met dikke voorarm en de buitenste slagpennen eerder lang dan kort. Ze moet heel lang en snel kunnen vliegen. Andere eigenschappen van de ideale Vanlintduif zijn o.a. kortere achtervleugel, slagpennen met de vorm van een afgesleten keukenmes, verspringing van de 7e pen en de laatste vier even lang. Ze moet soepele spieren hebben, waarvan je de trillingen voelt. De ogen, met een kleine pupil en fel gekleurde iris, zijn goed gesloten. En last but not least heeft een kampioen een goed verenpak met zijdeachtige, ‘vettige�?pluimen en zonder ‘oude dons’�?br>

Totaal weduwschap

De kweekduiven worden begin december en de vliegduiven begin januari bij volle maan gekoppeld. Ze worden zoveel mogelijk per kleur aan mekaar gekoppeld om een intenser kleurpigment te bekomen. De duivinnen van de vliegduiven worden met hun jongen van 12 dagen samen op het hok van de jongen geplaatst. Dit om te voorkomen dat ene tweede keer wordt gelegd en een bijkomend positief gevolg is dat de duivers sneller het gewenste ‘volume�?aannemen en de duivinnen door het voederen van de jongen een geweldige conditie krijgen. Vanaf eind februari zitten alle vliegduiven op hun plaats en is het rotatie-systeem van kracht. De vliegploeg bestaat uit 31 duivers en hun wederhelft met daarbij 9 wepelduivinnen die leven in de brouwerij moeten brengen. Het overgrote deel van de vliegploeg zijn jaarlingen die allemaal de vier nationale vluchten voor jonge duiven hebben betwist. Ze worden op totaal weduwschap gespeeld met wekelijks een zware halve fondvlucht. Af en toe, niet altijd, krijgen ze tussen twee belangrijke vluchten in ook nog eens een vlucht uit Toury (376Km) voorgeschoteld. Ook het spel met de jonge duiven staat volledig in het teken van de nationale wedstrijden vanaf Bourges. De oude duiven worden verduisterd van 1 maart tot begin mei van 19 u tot 8 u ’s morgens. De jonge duiven worden verduisterd van 1 maart tot einde juni. Er wordt pas bijgelicht vanaf begin augustus in tegenstelling dus met wat de concurrenten doen, belichten vanaf de langste dag en de kortste nacht. �?“Als je speelt tot half september kan je niets aan het toeval overlaten. Alles wat je kan beïnvloeden moet je beïnvloeden en hiervan gebruik maken. Ons systeem moet wel goed zijn want hoe zouden we anders het seizoen kunnen beëindigen met de hierboven aangehaalde uitslag op Gueret Nationaal. En dat na meer dan 40 nachten korf, met dezelfde duiven?�?�?dixit Michel.
Jong en oud krijgt veel zuurstof via volières die alleen aan de voorzijde open zijn. Op de hokken is er een gestuurde ventilatie, vochtregeling en verwarming. Hiermee wordt gezorgd voor droge en gezellige hokken voor de kampioenen.

Voeding

In de ‘Blue Heaven Loft�?wordt alles met betrekking tot de duiven minutieus voorbereid en uitgewerkt door Michel en zijn vrouwtje Yu-Chin. Alles wordt op een professionele manier uitgevoerd van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat en dat is volgens Michel de enige manier om aan de absolute top van het duivenwereldje te kunnen blijven meedraaien. Wat de voeding betreft blijft Versele-Laga het vertrouwen genieten en er wordt ook gretig gebruik gemaakt van Cribs maïs, aangepast aan de noodwendigheden. Goede keuzes maken in de duivensport is een aartsmoeilijke zaak. Iedere liefhebber heeft de mond vol van ‘Oliën�? Omega 3-6-9, schapenvet, etherische oliën, maar over het gebruik ervan lopen de meningen uiteen. Het is alleszins zaak om ze op het juiste moment toe te dienen. Het duurt een viertal dagen om de vetten om te zetten in energie en hiervoor hebben de duiven veel zonlicht en een doorgevoerde training nodig. Belangrijk voor Michel zijn ook kuurolie, Winmix en Lysocur Forte van Comed. Michel geeft ons nog mee dat hij zeer regelmatig gesprekken voert met Dhr Jean-Louis Jorissen en de vliegende Tandarts Willem de Bruijn uit Nederland. Op wetenschappelijke basis gestoeld, waarbij soms tot uiting komt hoe de praktijk en de ervaring in strijd liggen met de theorie en de wetenschap. De bedoeling hiervan is te leren uit gemaakte fouten en terzelfder tijd te streven naar een andere aanpak in de duivensport.


Mister Michel, vrouwtje Yu-Chin en dochter Linda een gelukkige duivenfamilie�?br>

Medische begeleiding

In oktober wordt ingeënt tegen paramyxo ... gedurende drie weken een behandeling met Emdotrim...en daarna ingeënt tegen paratyfus met Colombovac PT. Nadien een zesdaagse behandeling tegen tricho met ronidazole (10 %). In het voorjaar volgt een kuur met Parasal, met daarna een tweede inenting tegen paratyfus. De duiven zijn de dag van de inenting soms een beetje suf maar ’s anderendaags levendiger dan ooit tevoren. Het herhalen van deze inenting is zeker vereist en nuttig.
Half maart opnieuw inenten tegen paramyxo...en dan wordt een tweedaagse kuur gegeven met Rippercol (op basis van Levamisole), met later en tussendoor ook nog eens een behandeling met Endo-Ecto (Ivermectine), effectief bij een lichte wormbesmetting, maar bovendien zeer efficiënt tegen luizen. Voor het vliegseizoen van start gaat half april last Michel nog een behandeling in tegen luchtwegeninfecties...en dan moeten ze klaar zijn voor het grote werk. Als de duiven tijdens het seizoen een uitgestelde vlucht moeten afhaspelen resten slechts vier dagen tot de volgende inkorving. Indien de duiven niet in orde raken met verwarming, ATX-platen en een drinkwaterbehandeling worden ze verzorgd met een combinatie van Lincospectin, suanovil, Tylosine en Catosal te bespreken met de veearts. Het is zeker niet de bedoeling om geregeld antibiotica te gebruiken, alleen als het niet anders kan en dus moet. Maar dat moet je als liefhebber zelf zien. Wees er echter wel van overtuigd dat je van half april tot half september, iedere week met dezelfde duiven, op vluchten tussen 376 en 620 km met in totaal ongeveer 40 nachten korf, niet met kans op succes kan aantreden zonder af en toe wat bij te sturen �?De veearts van dienst is nog steeds Raf Herbots. Hij woont het dichtst en zorgt voor geregeld bacteriologisch onderzoek en medische hulp. Met hem en Dr. Henk de Weerd heeft de familie Vanlint een goede relatie gebaseerd op wederzijds vertrouwen en ervaring.

3 X top 10 op Gueret nationaal 2009

Damiaan �?2215005/06
Deze prachtige blauwe duiver komt uit ‘kleine Chiapucci �?2340109/01�?van Jos Deno X ‘Agnes �?1141080/03�?van Willem De Bruijn. De kleine Chiapucci komt uit de As Chiapucci, die o.a. 6e/9335 nat. Argenton vloog X kleindochter Golden Wing (lijn Barcelonavliegers Emiel Materne). ‘Agnes�?is de zus van ‘Amos�?(1e nat. Argenton) en vloog zelf een schitterend palmares bij mekaar met o.a. 1e/346 Bourges, 4e/254 Blois, 4e/1310 Argenton. ‘Damiaan�?vloog als jong 4 X prijs op de nationale wedstrijden, alvorens als jaarling 1e asduif Brabantse Unie te worden. Hij vloog in 2007 volgende prachtprestaties bij mekaar�?Toury 76e/1415, 103e/1547 ; Vierzon int.prov 107e/2025 ; Blois int.prov 1e/2836 (snelste van 5199 duiven) ; Chateauroux 4e/730 ; Le Mans 33e/2096 ; Montluçon 137e/1609 ; Argenton 24e/706. Hij verhuisde onmiddellijk naar het kweekhok van Yu-Chin. En al met succes, want zijn dochter ‘Fientje �?2190010/08�?deed het reeds super. Zij wint als jong 2 X prijs nationaal en vorig seizoen als jaarling maar liefst 12 X prijs op de zware hafo met o.a. 2 X nationaal Bourges, seminationaal Chateauroux en Montluçon, nationaal Argenton, Limoges, La Souterraine en als afsluiter 5e nationaal Gueret.

Sinds de terugkeer in 2003 werden een resem eerste prijzen gespeeld, waaronder 8 nationale overwinningen, ellenlange kettinguitslagen, asduiven Brabantse Unie, 6e en 9e asduif hafo KBDB, Olympiadeduif Porto, �?br> Ook in 2009 werden weer schitterende resultaten worden voorgelegd aan de duivenpers. Op de prachtige website (www.vanlint.be) van Michel Vanlint kan je deze allemaal uitgebreid raadplegen. We willen u de allerbesten van 2009 hieronder toch ook nog weergeven.
23/05 : Bourges (819 ja obrafo) 3e, 5e, 6e, 8e, 9e, 11e, 12e (28/44).
20/06 : Montluçon (865 o obrafo) 1e, 32e, 50e ; (1461 prov) 1e ; (7531 s.nat) 2e.
(981 ja obrafo) 3e, 10e, 11e ; (2067 prov) 3e, 9e, 10e, 20e, 26e ; (9326 s.nat) 3e, 14e, 15e.
27/06 : Argenton (300 o lok) 1e, 18e, 23e ; (9912 nat) 27e ; (532 ja lok) 5e, 10e, 11e, 14e, 15e, 23e ;
(21065 nat) 15e, 39e, 44e, 52e, 53e.
04/07 : Limoges (418 o obrafo) 3e, 7e, 23e, 37e, 40e (10/18).
Vichy (860 ja prov) 13e, 43e, 45e, 48e, 75e, 84e (25/39).
11/07 : Toury (1630 jo) 6e, 7e, 9e, 10e, 11e, 13e, 14e, 16e, 17e, 26e, 41e (47/81).
Limoges (430 ja obrafo) 1e (3e/1265 prov, 30e/19896 nat), 16e, 19e, 25e, 28e, 29e, 43e (23/33).
01/08 : Le Mans (167 o) 1e, 3e, 6e, 9e, 10e, 12e (23/45) ; (216 jo) 1e, 4e, 8e, 9e, 13e, 14e, 15e, 16e (20/61).
29/08 : Sens (172 o) 3e, 5e, 11e, 18e (13/15) ; (1399 jo) 5e, 31e, 34e, 36e, 37e, 85e, 104e (23/37).
Salbris (236 o prov) 5e, 8e, 9e, 10e, 12e, 17e, 19e, 21e (14/16) ; (1614 jo prov) 93e, 191e (2/2).
05/09 : Gueret (177 o obrafo) 1e, 2e, 3e, 7e, 8e, 9e ; (362 prov) 2e, 3e, 4e, 11e, 16e, 17e, 18e ;
(2612 nat) 5e, 9e, 10e, 56e, 67e, 68e (20/38).

 

 

Bron : De Duif - Benny 11/03/2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weblog Michel Vanlint
update 22-08-2013
in het Nederlands
en français
in English
in Deutsch
in Chinese
 
 
 
 
 

 

© 2004 Michel Vanlint
Michel Vanlint
Bogaerdenstraat 33 / 3440 Zoutleeuw
Tel: +32(0)475 75 79 58 / Fax : +32(0)11 69 66 78
Email : michel@vanlint.be
Nedstat Basic - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller