Attention: you are now visiting the former Blue Heaven Loft website. This website is not active anymore.
Please click here to visit the NEW BLUE HEAVEN LOFT WEBSITE.
Opgelet: u bezoekt nu de voormalige Blue Heaven Loft-website. Deze website is niet meer actief.
Klik hier voor de vernieuwde BLUE HEAVEN LOFT WEBSITE.
Avertissement: Vous visitez maintenant l'ancien site de Blue Heaven Loft. Ce site n'est plus actif.
Cliquez ici pour ouvrir le nouveau SITE WEB BLUE HEAVEN LOFT.
 
 
 
 
 
 
     
     
  

 

 

Webmaster: Ruben America

 

 

 

 

 

 
 
"Mister FIRST NATIONAL !!!"
 
 

MICHEL VANLINT, ZOUTLEEUW
“Mister FIRST NATIONAL�?br> 2008 : geen 1° Nationaal wel wederom meermaals TOP 100 nationaal op de grote Halve Fond !
6, 11, 18, 29, 52, 88, 99 NAT. LA SOUTERRAINE 25931 Jonge
23, 25, 66, �?. NAT. GUERET 14784 p

Voorwoord :
Eind 2002, Michel was toen 67 jaar jong, besloot hij, na een verblijf van ruim 20 jaar in Taiwan, terug te keren naar België. Het Vlaams-Brabantse Zoutleeuw, dich bij zijn vrienden en kennissen zou de nieuwe verblijfplaats worden. Samen met zijn vrouwtje Yu-Chin en dochter Linda nam hij zijn intrek in de Bogaerdenstraat N°33.


Achteraan op het grote werkhuis werd een pracht van een duivenhok opgetrokken, naar concept van het hok Huyskens-Van Riel. Dit was volgens Michel een der beste hokken welk hij ooit had gezien. Begin 2003 werden deze hokken dan bevolkt met jongen afkomstig van : 50 van Willem De Bruyn (Reeuwijk), 24 van Herbots Gebroeders (Halle-Booienhoven), 15 van Oliviers-De Vos (Kumtich), en 18 van De Keyser (Erps-Kwerps). Het jaar nadien, in 2004 volgden er nog 30 van Willem en 15 van Filip Herbots. Deze groep werd telkens onderworpen aan een keihard vliegritme en geselecteerd op prestaties. Ze vormen dan ook de basis van het huidige kweekhok.

Indrukwekkend !
Als er één kolonie is in België die iedereen op korte tijd verlamd heeft, en veel deuren en bomen omver getrapt heeft, dan is het zonder twijfel deze van Michel Vanlint. Binnen een
termijn van nauwelijks enkele jaren vergaarde hij een palmares waar anderen nooit tot komen. Laat hem nu nog een meester zijn in het management en klaarstomen van duiven tot grootste prestaties, laat hem nu nog meer kennis hebben over het wel en wee van de duif, doch één ding staat vast �?zonder goed basismateriaal bereik je zulke prestaties niet !

1 Nat. Bourges 32724 p.
1 Nat. Bourges 21796 p
1 Nat. La Souterraine 17545 p.
1 Nat. La Souterraine 13918 p.
1 Nat. Bourges 10670 p.
1 S/Nat. Argenton 6924 p.
1 Nat. Bourges 5759 p.
1 Nat. Bourges 4753 p.
1 Nat. La Souterraine 3619 p.
1 Nat. La Souterraine 3150 p.
1 Nat. Vichy 2460 p.
1 Nat. La Souterraine 1564 p.
1 Nat. Gueret 1310 p.
1 Nat. Vichy 1249 p
1 Nat. Argenton 945 p.
1 Nat. Vichy 875 p

Ondertussen zocht de schrijvende pers naar diverse slagzinnen om deze dominerende prestaties te omschrijven : �?em>Een tovenaar, een kunstenaar, een duivenpsycholoog, slagzinnen, synoniemen etc.... zoeken om de prestaties te beschrijven die hij neerzet, het wordt moeilijker en moeilijker.�?
Aan de duivensport, commercieel verbonden bedrijven, zochten Michel op. Voederleveranciers, producenten van vitamines, bijproducten, etc�?. als het de telefoon niet was,die rinkelde dan was het de deurbel�? Er werd zelfs een professionele film gemaakt waarin Michel’s doen en laten haarfijn werd uitgelegd. Informatie van de grootmeester naar de geïnteresseerde . Volgelingen zoals Davy Tournelle uit Rummen behaalde er zelfs 2 x 1 Nationaal Bourges mee, hij kopieerde daadwerkelijk het systeem �?Vanlint�?
Wat waren de geheimen achter deze prestaties ? Hoe krijgt iemand zijn duiven zodanig gemotiveerd dat ze dominerende uitslagen verwezenlijken op NATIONAAL vlak ?


Feeling :
Michel werd geboren in een duivenliefhebbers familie, zijn vader en broers waren verwoede snelheidsspelers met topuitslagen als gevolg. Doch hijzelf was 30 vooraleer dat hij zelfstandig betrokken geraakte in onze sport. Hij is echter een “streber�?iemand die alles wil weten en kennen. Reeds in deze eerste periode zocht hij naar de “betere duiven�?, naar “betere systemen�?, telkens op zoek naar verbetering en naar kwaliteit. Uit die beginperiode was er de fameuze “Merckx�?en de 7° plek in het Alg. Nationaal kampioenschap van België KBDB �?In 1982 zette hij op een loodzware Limoges Yrl een 100% score neer van
24 op 24 !!!!! Ondertussen was hij betrokken geraakt met het commercieel circuit, en na diverse bezoeken aan Taiwan en China nam hij de uitdaging aan om aldaar “loft-manager�?te worden. Dit met vrij snel uitzonderlijke resultaten. Doch het contact tussen Europa en Taiwan werd steeds maar belangrijker, zodanig dat hij uitgroeide tot de “brug naar Taiwan�?voor de duivensport. Honderden Europese crack-duiven passeerden zijn handen en werden aangekocht door Taiwaneese en Chinese sportvrienden. Als contactpersoon bezocht hij steeds de beste kolonies van de Wereld, ... waardoor hij zijn duivenkennis nog meer kon verrijken. Het belangrijkste uit dit alles “GOEDE DUIVEN ZIJN DE BASIS VAN ALLES !�?/strong>

Een goed duivenhok als uitgangspunt. :
Michel Vanlint startte met de bouw van een hok in L-vorm, naar voorbeeld van het voor hem meest ideale hok ooit, namelijk dit van Huyskens-Van Riel. Oost - Zuid - Oost georiënteerd en hoog en droog gelegen boven een vroeger werkhuis. Er werd enorm veel aandacht besteed aan dit hok. Zo beschikt het over een prima verluchting en is er zeer veel rekening gehouden met de temperatuurschommelingen. Een zo min mogelijke afkoeling tussen dag en nacht is uitermate belangrijk voor de duiven. Ze moeten zich goed voelen op hun woonst, het milieu is doorslaggevend om duiven gezond te houden en de nodige conditie te bekomen. Op alle hokken vinden we houten roosters en in de bakken zelfs vinden we eveneens houten roosters met transportband om de verzorging te vereenvoudigen. Het meest van de zeldzame vrije tijd gaat uit naar de relatie melker - duif. Een aangename omgeving verkrijg je door gezelligheid en een goed en droog hok te creëren , dit kan je via een goede isolatie in combinatie met verwarming en een doelmatige , geleidelijke verluchting. Een goed hok hangt af van meerdere factoren, zo werd er bij de aanvang reeds uitgekeken naar hout van prima kwaliteit, dat een zo laag mogelijke geur afgaf, het moest als het ware uitgewerkt zijn , anders verliest men een aantal jaren aan kwaliteit. Daarnaast heeft de omgeving zijn bijkomende gevolgen, ligt het laag tegen de grond of staat het hoog ? - Hoe speelt de wind in de omgeving, het zijn meerdere aspecten die elk op hun beurt invloed hebben op de conditie van de duif. - Kijken - kijken en nog eens kijken - zoeken naar de oplossingen - hoe meer ervaring men dan heeft , hoe sneller men kan komen tot een goed milieu. Michel Vanlint heeft daar steeds veel aandacht aan besteed en zijn jarenlange ervaring heeft hij nooit kwijt gespeeld. Dat bewijzen de ongelofelijke resultaten.
Enkele voorbeelden van “inspelen op de situatie�?/strong> : Tijdens de warme zomer van 2005 ondervond Michel date r onvoldoende zuurstof op de hokken aanwezig was. Afkoeling was nodig. Hij zocht aar diverse oplossingen, en besloot het hok nat te sproeien, hierdoor werd de te droge omgeving wat vochtiger en kregen de duiven het frisser en met gevolg meer zuurstof. Het was een noodoplossing�?ondertussen werden de hokken voorzien van andere verwarmingsplaten, deze zouden warmte afstralen en geen zuurstof verbruiken. Er werd eveneens een sproeiinstallatie voorzien, wanneer het te droog is op de hokken zorgt deze voor verneveling !


Hygiëne : Een gezonde omgeving zorgt voor een gezond lichaam. Duiven die meermaals in contact komen met anderen (de reismanden) krijgen een verhoogde kans op besmetting. Om dit zoveel mogelijk te reduceren, maakt hij gebruik van Avibac, een Röhnfried product dat bestaat uit twee producten. Enerzijds een “Cleaner�?�?hiermee worden de hokken besproeid en vervolgens gereinigd. Dit gebeurt één tot maximaal 2 maal per jaar. Doch tijdens het seizoen gebruikt hij dan de Avibac-Stabilizer �?dit zorgt voor een “stabiel�?houden van de omgeving. Daarnaast krijgen de duiven dagelijks Avidress Plus in het drinkwater, welk er toe bijdraagt dat de duiven op een meer natuurlijke manier gezond blijven. (Het reduceert immers de schadelijke kiemen in het drinkwater)

Belangrijk :
Michel doet alles zelf, samen met zijn echtgenote die hem trouw naar België volgde staan ze in voor de kolonie. Ook dochter Linda helpt waar nodig. Alles dient perfect uitgevoerd te worden. Zo wordt er veel aandacht besteed aan het opleren van de jonge duiven. Bij het binnenkomen worden ze al vroeg gedrild met de stok, ze moeten luisteren en het signaal van binnenkomen zo snel mogelijk leren kennen. Bij het lappen gaan, verblijven de duiven in een lossingsmand en op de lossingsplaats krijgen ze eerst een vijftal minuten rust en daarna de gelegenheid tot drinken. - jong geleerd is oud gedaan �?“Hoe meer men er voor doet , hoe meer men terug krijgt�?/strong>. Michel heeft zich door de jaren goed verdiept in de duivensport, de duiven leren kennen. Zien wat ze nodig hebben en voor een stuk op hun vraag in gaan. Je kan de duiven veel aanleren, volgens Michel zijn er meer goei duiven dan goei melkers.
De goede duiven zijn in ieders handbereik, ga de verkopingen maar eens af, overal zit er kwaliteit en het is de kunst om deze er tussenuit te halen, dan zorgen dat je de prestaties naar boven krijgt, dit kan je alleen bereiken door veel te observeren en er veel mee bezig te zijn. Dit is hoogstwaarschijnlijk het geheim van deze melker. Wanneer je er alles voor doet dan moet je ze niet sparen dan moeten ze renderen.

Oog voor details :
Vanlint hanteert het totaal weduwschap. Zo worden zowel de doffers als de duivinnen wekelijks ingemand op vluchten van 400 tot 600 km, de roede niet sparen, ze gaan wekelijks mee van de eerste vlucht, tot en met de laatste, met name Gueret Nationaal. Wie dit systeem kan volgen en meermaals prijs behaalt, ze selecteren zichzelf ! Uit deze duiven kan men dan gerust kweken, De selectie gebeurt dus in hoofdzaak door de mand ! Opmerkelijk is dat hier zowel de doffers als de duivinnen elkaar evenwaardig zijn in prestaties. In de beginperiode rusten de duiven tijdens de week op zitjes die aangebracht zijn voor de nestbak. Enkel de dag van of voor de thuiskomst wordt de bak geopend, het wakkert alleszins de drang naar hun territorium aan. Het is een motivatie die je gedurende meerdere weken kan aanhouden. Bij thuiskomst blijven de partners samen tot 's avonds. Ondertussen worden alle duiven onderworpen aan een verplicht warm bad, de spieren worden goed gemasseerd en het hok lichtjes verduisterd, snel recupereren en klaar staan voor de volgende opdracht is de taak. Voor de inkorving worden de duiven gedruppeld en bij thuiskomst wordt dit herhaald. Bij thuiskomst is er steeds zuiver water in de drinkpot, nadien krijgen ze dan electrolytes, onder de vorm van Avipharm. Verder krijgen ze regelmatig Avidress in het drinkwater om een optimale zuurtegraad te bekomen en de gezondheid te bewaren. Raf Herbots is de dierenarts van dienst, tussen beiden is er is een prima verstandhouding, en de aangeleverde medicijnen worden dan ook gebruikt. Tijdens de week komen de duiven één tot tweemaal samen en dit gedurende maximaal 5 minuten. Het geeft een extra stimulans en zorgt ervoor dat de duivinnen niet onderling paren.
Michel heeft zijn vertrouwen gegeven aan het voer van de firma Versele Laga, simpel om zich geen zorgen te moeten maken over de kwaliteit van de granen. VL is immers een firma met internationale faam, deze zijn dan ook genoodzaakt kwaliteitsgranen te leveren. Over het voer komt er met de regelmaat Zell-Oxygéne , biergist, K+K 3000 en oliën, Vitamine B (Kapuvit B) . Het geven van voldoende bijproducten en oliën geeft de nodige kracht, omdat de duiven een zeer zwaar programma dienen af te werken ! Het geeft eveneens een goed gevoel bij melker en zorgt ervoor dat de duiven wekelijks terug kunnen groeien naar nieuwe topprestaties. Wie niet kan volgen wordt er via het systeem uit geselecteerd. Het leven is er hard , doch na 3 , maximum 4 jaar verhuizen de besten naar het kweekhok ! Michel is eveneens voorstander van natuurlijke producten, zo heeft hij er reeds meerdere uitgetest en
vindt hij momenteel het product Usne Gano van Rohnfried wonderbaarlijk. “Je merkt het aan de duiven, de gezondheid straalt er van af�?

Tips van de meester :
Observeer de duiven wanneer ze in't bad liggen " hoe sneller ze nadien droog zijn hoe beter de conditie "
Zorg ervoor dat de duiven zich goed voelen op het hok, geef ze wat ze nodig hebben.
Schenk voldoende aandacht aan goed en degelijk voer, kijk wat de duiven graag eten en geef ze dit wanneer het nodig is.
Leer je duiven kennen, beschouw ze als je individuele huisdieren, zorg voor een goede band en ze zullen je dankbaar zijn via goede prestaties.
Zorg voor een goed hok een goed milieu en goede duiven als basis , dan moet het lukken - inzet wordt beloond.
Dagelijks observeren : hoe ziet het mest eruit ? Blinken de duiven, zijn ze levenslustig , het zijn kleine details die het onderscheid maken.
Hou trichomoniase onder controle, eenmaal de duiven twee nachten mand hebben, wordt er preventief gekuurd. Afwisselend met Ronidazole, Trichovit via het drinkwater, of individueel met Gamba-Tabs, Spartrix, Metro �?.

Topduiven in overvloed :
Een overzicht van een aantal toppers toont ons dat deze, in feite kleine kolonie, beschikt over een groot aantal klassevliegers.

Een overzicht van de laatste jaren :
In 2003 ;
De enige Belgische kolonie die op de 4 nationaals telkens TOP 100
behaalde !!!

15, 80 NAT BOURGES 45684 px
44 NAT ARGENTON 17129 px
56, 66 NAT LA SOUTERRAINE 14021 px
13, 15, 58 NAT. VICHY 11448 px
2004 :
1 S/NAT ARGENTON 6986 Yrl.
41, 91, 98 �?NAT. BOURGES 14207 Yrl.
56, 61 ..NAT BOURGES 48553 Px.
3, 9, 12, 24, 37, 45, 46, 47 NAT ARGENTON 3949 Yrl.
13, 21, 47 NAT. ARGENTON 23010 Px.
1, 4, 8, 36, 52, 73, 81 NAT LA SOUTERRAINE 3096 Vx.
1, 2, 9, 26, 45, 46, 47 …NAT VICHY 2460 Vx.
12, 30, 71 �?NAT. VICHY 11296 Px.
2005 :
1, 5, 7, 8, 9, 38 �?NAT. BOURGES 21940 Yrl.
50 NAT. BOURGES 26679 Vx.
1, 3, 4, 17, 21, 45, 91 …NAT BOURGES Fém.
1 NAT. BOURGES 32762 Px.
54 NAT. BOURGES 9893 Vx.
9, 28, 48, …NAT BOURGES 12755 Yrl.
53, 56, 71, 73, �?NAT. ARGENTON 21299 Px.
24, 44, 45, 64, …NAT. ARGENTON 4804 Yrl.
54, 86, 98,…NAT. ARGENTON 3942 Vx.
35, 66, 98, 99, …NAT. LA SOUTERRAINE 3444 Vx.
4, 23, 25, 84, …NAT. VICHY 2461 Vx.
2006 :
20 …NAT. BOURGES 11252 Yrl.
15, 42, �?NAT. BOURGES 10759 Vx.
11, 36, 59, �?NAT. ARGENTON 3753 Vx.
13, 40, 46, 57, 62, 79, �?NAT. LA SOUTERRAINE 3607 Vx.
1, 20, �?NAT. LA SOUTERRAINE 13965 Px.
24, 42, 44, 51, 77, �?NAT GUERET 2633 Vx.
2007 :
28,�?NAT. BOURGES 9021 Yrl.
8, 54, …NAT BOURGES 16023 Yrl.
46 …NAT. BOURGES 12549 Vx.
35,52, �?NAT BOURGES 31824 Px.
48, �?NAT. ARGENTON 5001 Vx.
72 …NAT. ARGENTON 20844 Px
19, 35, 56, 97, 101,�?NAT. LA SOUTERRAINE 4314 Vx.
17, 29, 34, 54, 55, 67, 71, 82, �?.NAT. GUERET 2410 Vx.
34, 71, 82, �?.NAT. GUERET 12586 Px.

Deze topnoteringen alleen bewijzen de pure kwaliteit van deze duiven, immers met verschillende weertypes windrichtingen werd er top gespeeld tot op nationaal niveau. !!!

2008
24/05/08 Bourges National (C.) 460.720km
5.774 Vx. : 107-263-454-544 a.s.o.
3.522 Yrl. :26-45-84-106-144-149-167-206-283-291 etc...
27.07.08 Bourges National(C.) 460.720km.
5.278 Vx. : 48 etc...
6.628 Yrl. : 9-52-85-177-216-261-285 etc...
13.350 Px. : 256 etc...
09/08/08 Argenton National(C.) 540.659km.
2.504 Vx. : 62-210 etc...
2.662 Yrl. : 130-148-173--178-227-228-252-256 etc...
7.422 Px. : 33-140-150-165-265-271-303-324-338 etc...
23/08/08 - La Souterraine- 576,696Km
National : 25.931 Px. : 6-11-18-29-52-88-99 etc...
08/09/08 - Gueret - 571,744Km
National : 2.608 Vx. : 30-41-74-78-138-163-191-192-194 etc...
National :14.784 Px. :23-25-66-136-141 etc...
Toury - 571Km - 03/05/08
245 Vx. : 5-10-16-24-33-42-45-58, etc...
254 Yrl. : 1-2-5-11-17-20-23-25-32-33-37-44-47-50-56, etc...
Toury - 571Km - 10/05/08
640 Vx. : 4-7-14-79-89-96-114-123-134-139-146, etc...
323 Yrl. : 2-11-12-13-15-16-25-30-31-33-36-40-42-45-49-53-60, etc..
Orleans - 398Km - 17/05/08
161 Vx. : 1-6-10-17-24-36 a.s.o.
292 Yrl. : 1-5-7-23-24-26-27-28-43, etc..
Vierzon - 460Km - 18/05/08
169 p. : 1-5-6-7-13-15-16-23-27, etc...
951 Yrl. : 2-119-120121-168-200, etc...
Bourges - 460Km - 24/05/08
191 Vx. :4-14-24-29-30-46 etc...
171 Yrl. : 1-2-4-7-10-11-12-16-23-24-40 etc...
Issoudun - 487Km - 31/05/08
143 p. : 1-8-10-12-13-14-19-25-29 etc...
467 Yrl. : 1-19-23-30-31-33-44-73-97 etc...
Chateauroux - 511Km - 08/06/08
395 Vx. : 16-23-58-67-74-76-77-78-84-87-91 etc...
329 Yrl. : 5-8-20-22-23-36-44-45-48-53-58-61-64-69 etc...
Chateauroux - 511Km - 14/06/08
227 Vx. : 28-37-45-46-55 etc...
214 Yrl. : 7-9-13-18-27-30-35-38-42-46-52 etc...
Montlucon - 531Km - 21/06/08
928 p. : 24-63-72-94-101-166-186-215 etc...
461 Yrl. : 12-36-41-51-55-91-104 etc...
Argenton - 540Km - 28/06/08
158 Vx. : 2-3-6-9-12-18-20-23-27-31-40 etc...
327 Yrl. : 1-2-6-7-15-21-24-29-32-33-36-37-45-48-61-63 etc...
Nanteuil - 252Km - 29/06/08
193 Px. : 1-4-5-6-7-12-13-19-20-27-28-30-35-37-38-43-44-45 etc...
628 p. : 1-19-20-21-22-47-48-57-59-99-100 etc...
Argenton - 540Km - 05/07/08
290 p. : 11-12-17-21-33-36-39-43-50-59-63-68 etc...
Soissons - 212Km - 06/07/08
241 Px. : 1-2-9-10-13-20-36-37-38-44-49-50-51 etc...
Blois - 454Km - 12/07/08
437 p. : 2-7-8-14-27-29-42-45-48-67-76-85-86-92 etc...
1726 Yrl. : 6-19-20-28-62-65-120-130-139-195-214242-277-282 etc...
Soissons - 212Km - 13/07/08
246 Px. : 1-3-7-8-10-14-16-27-36-41-47-63-65 etc...
966 p. : 1-4-14-16-20-34-39-79-149167-206 etc...
Toury - 373Km - 12/07/08
813 Px. : 2-19-20-26-46-53-75-86-96-109-11 etc...
2.127 p. C.F.W . : 4-25-28-39-81-122-145-162-188-191-254-269 etc...
Toury - 373Km - 19/07/08
2009 Px. : 5-11-38-60-73-87-88-97-104-105-106-107-108-109-
110-111 etc...
Chatearoux - 512Km - 20/07/08
568 Vx. : 1-6-8-10 etc...
900 Yrl. : 2-3-6-15-71-78-99-100-106-115-118-127-131-138-143-
157-163-164 etc...
Bourges - 460Km - 27/07/08
454 Vx. : 1-4-7-16-19-20-25-29-36-39-42-43-44-50-54-61-69-70 etc...
1202 p. : 5-13-17-40-45-46-60-66-86-93-100-101-0107 etc...
Le Mans - 474Km - 03/08/08
173 Vx. : 1-2-3-4-7-8-9-13-16-24-25-26-27-31-32-35 etc...
244 Px. : 1-6-13-16-22-23-36 etc...
Argenton - 540Km - 09/08/08
214 Vx. : 9-11-13-15-23-24-27-28-32-36-38-42-45 etc...
621 Px. : 6-26-29-32-43-51-53-57-61 etc...
Salbris - 439Km - 16/08/08
120 p. : 1-3-4-7-9-11-12-13-16-17-19-20-21-24 etc...
266 Px. : 3-4-5-9-12-13-14-17-18-25-31-32-33-36-38-45-47-
49-52 etc...
La Souterraine - 576Km - 23/08/08
270 Vx. : 1-2-7-21-23-25-33-39-40-41-51-52-61-62 etc...
770 Px. : 2-4-26-55-60-79-80-84-90-116-125-126-128-130
-136-140-143 etc...
Melun - 297Km - 30/08/08
158 Vx. : 1-2-3-6-10-13-14-17-21-26-37 etc...
589 Px. : 18-20-32-37-55-56-68-70-77-79 etc...
Gueret - 571Km - 08/09/08
116 Vx. : 1-2-4-5-8-11-13-14-15-16-20-21-22-23 etc...
471 Px. : 1-2-7-14-15-25-29-41-58-64-71-74-75-76-80-89-90
-91-93-113-115 etc...

" Wie zoals Michel Vanlint binnen een mum van tijd kan beschikken over zulke klasse duiven, dan moeten we beamen dat de leveranciers hem gunstig gezind waren, maar dat ook zijn vakmanschap gezorgd heeft dat de kwaliteit van de duif naar boven komt. Zonder twijfel zullen we de naam - Vanlint Michel - nog meermaals tegenkomen binnen de top van de allergrootste uitslagen, dit zowel op provinciaal - I.Provinciaal als Nationaal niveau "

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weblog Michel Vanlint
update 22-08-2013
in het Nederlands
en français
in English
in Deutsch
in Chinese
 
 
 
 
 

 

© 2004 Michel Vanlint
Michel Vanlint
Bogaerdenstraat 33 / 3440 Zoutleeuw
Tel: +32(0)475 75 79 58 / Fax : +32(0)11 69 66 78
Email : michel@vanlint.be
Nedstat Basic - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller