Attention: you are now visiting the former Blue Heaven Loft website. This website is not active anymore.
Please click here to visit the NEW BLUE HEAVEN LOFT WEBSITE.
Opgelet: u bezoekt nu de voormalige Blue Heaven Loft-website. Deze website is niet meer actief.
Klik hier voor de vernieuwde BLUE HEAVEN LOFT WEBSITE.
Avertissement: Vous visitez maintenant l'ancien site de Blue Heaven Loft. Ce site n'est plus actif.
Cliquez ici pour ouvrir le nouveau SITE WEB BLUE HEAVEN LOFT.
 
 
 
 
 
 
     
     
 



 

 

 

Webmaster: Ruben America

 

 

 

 

 

 

MICHEL VANLINT

DE TOVENAAR ... HIJ TOVERDE VOORT !

Zoutleeuw - De klokken hangen al allemaal terug in de kerktoren...de paaseieren zijn allemaal geraapt...en het seizoen 2007 staat te trappelen van ongeduld in de startblokken. Eigenlijk is het al op gang geschoten voor de snelheidspelers...en de mannen van de halve fond en fond rijden nu al de wielen van hun wagen om hun duiven op te leren. Het mooie weer van de laatste weken heeft er ook schuld aan dat zelfs de diesel-duivenmelkers nu al in overdrive schakelen !
Michel Vanlint (72) zit al op het weduwschap…want vrouw en dochter zijn met Paasvakantie naar Taiwan en hij moet al veertien dagen zelf zijn eigen boontjes doppen. Niet zo erg hoor ik u denken...maar toch...de berg afwas wordt met de dag hoger en pas nu beseft hij welke inbreng zijn vrouwtje Yu-Chin heeft in zijn duivensport.
Het zweet parelt Michel op het voorhoofd en voor zijn stoppelbaard van een paar dagen heeft hij nog geen tijd gehad. Het seizoen zit er aan te komen en dan moet alles wijken...zo zit een duivenkampioen nu eenmaal in mekaar. Wij doorkruisen zijn plannen...want deze morgen moesten alle oude duiven op 30 km "gelapt"…en dan komt er zo’n "pennenlikker" op zijn gemak zijn fruitsapje drinken aan de keukentafel ! Wij vragen om vergeving…
Maar "noblesse oblige"...na een echte blitzcarrière met 8 nationale overwinningen op amper 3 jaar tijd ...en zijn laatste exploot in 2006 met de 1e Nationaal La Souterraine 13.918 d ...mag er toch even in de achteruitkijkspiegel gekeken ! We overdrijven geen woord...wie zal het ooit evenaren...wie zal het ooit beter doen ? Met een gerust gemoed kunnen we zeggen...niemand !

Moeilijk seizoen 2006 ?

"Wel…2006 was een moeilijk seizoen...misschien wel het moeilijkste sinds mijn terugkeer in België. Niet alleen voor mijn duiven maar ook voor me zelf. Wat ging er verkeerd ?
De overheersende oost-zuidoostenwind was nefast om hier met regelmaat hoge toppen te scheren. Tot overmaat van ramp hadden we dan die hittegolven waaraan ik nooit gedacht had …en waarmee ik dus geen rekening gehouden had bij de constructie van mijn hokken.
Het was een ongelijke strijd...ik heb zo wat alles geprobeerd om de temperatuur van om en bij de 40 graden op de hokken te laten dalen. Onder een brandende zon stond ik samen met mijn vrouw nu eens de ene kant...en dan weer de andere kant van het dak met de waterslang nat te spuiten. De wandelaars op straat die ons doende zagen vroegen zich af waarmee "die gekken" toch bezig waren. Ik heb er minder...en grijzer haar aan overgehouden…
Ondanks alles was er toch een lichtpuntje...en ook succes. Voor mij staat het onomstotelijk vast dat ik...door iedere week de duiven in te korven...aan het ergste ontsnapt ben wat een duivenmelker kan overkomen...namelijk de volledige ineenstorting van zijn kolonie.
De hittegolven gingen voorbij...mijn duiven kregen vrij snel de nodige conditie...en in "no time" voltrok zich een echte gedaanteverwisseling. De speelsheid...de lust om te trainen...het "vuur" op het hok keerden terug...en dat zijn belangrijke factoren die tot succes kunnen leiden.
En dat succes kwam er...jammer voor mij dat het seizoen na de laatste nationale vlucht uit Guéret voorbij was. Op nationaal La Souterraine en nationaal Guéret presteerden mijn duiven gewoonweg schitterend !
Voor 2007 wordt er rekening gehouden met een mogelijke herhaling van een situatie zoals in 2006. De spoetnikken in plexiglas voor de invliegramen zullen worden witgekalkt...en de bodem in hout wordt vervangen door roestvrije traliedraad waardoor de frisse buitenlucht naar binnen kan stromen wanneer de ramen geopend worden. Ander probleem zou kunnen zijn...nu te weinig zonlicht op de hokken door de afgeschermde spoetnikken...en dit experiment moet ik dus aandachtig volgen.
Bij de jonge duiven worden er volières aangebracht onder de valplank van de spoetnikken. Daarin kunnen de jongen vrij binnen en buiten...en hopelijk bevordert dit gezondheid en conditie. Maar dat is ook een aspect dat moet opgevolgd worden…
En er is nog meer ! Onlangs was er een hygrometer die terugviel naar 40 % bij een temperatuur van 18 graden op de hokken. De volgende morgen was hij weer gestegen naar 75 % terwijl de temperatuur op het hok slechts 5 graden bedroeg. Zelfs het inschakelen van de verwarmingsplaten bracht hierin geen verandering. De schrale oosterse wind was de spelbreker en zorgde voor de toevoer van extra droge lucht...maar eens noordwest ging de hygrometer niet lager dan 55 % bij een temperatuur van 20 graden. Dus een probleem dat in feite geen probleem was...maar toch een beetje paniek in de gelederen.

Op naar 2007

"Na Guéret werden doffers en duivinnen onmiddellijk gescheiden. Op 6 december werden de kwekers gekoppeld...nadat er eventjes gewacht werd op de goede stand van de maan. De vliegploeg kwam pas samen tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Er werd zo lang gewacht om het einde van de rui niet te verstoren.
Voor het seizoen 2007 wordt een ploeg van 35 koppels op totaal weduwschap op de been gebracht...150 jonge duiven (waaronder 30 van Willem de Bruijn) moeten tot en met de nationaals voor jonge duiven in de arena...en 35 koppel kwekers zorgen voor de logistieke steun.
Er werd niet "bijgelicht"...uit vrees voor het te vroeg stoten van de slagpennen...hetgeen volgens mij beïnvloed wordt door het aantal uren licht dat de duiven krijgen...dag- en kunstlicht samengeteld.
Het "rijzen" van de eieren duurde deze keer verschrikkelijk lang. Ik werd zelfs ongerust...er werd wat mest bijeen geschraapt en een nauwkeurig onderzoek wees uit dat er helemaal niks aan de hand was.
Eens de jongen 12 dagen oud verhuisde ik de duivinnen met elk één jong naar de afdeling van de jongen. De doffers moest dus zorgen voor het andere jong. Dat doe ik volgend jaar niet meer zo ! Dit past niet in mijn "rotatiesysteem"...maar wie op zoek is naar nog beter maakt soms fouten. Volgend jaar gaat de duivin afzonderlijk...de doffer blijft bij de twee jongen... en de duivin komt 2x per dag los en voedert de jongen terwijl de doffer niet meer op het hok is.
Het voederschema wordt aangepast naargelang de behoefte. Versele-Laga-mengelingen doen het uitstekend...Super Dieet...Energy-Mix...en Superstar-mengeling voor de weduwnaars. Met afzonderlijk aangeschafte Cribs maïs wordt het dagelijks rantsoen samengesteld...eenvoudig en goed...alleen maar kijken wat de duiven het meest lusten en daarop inspelen. Maïs is een "wapen" dat moet gehanteerd worden. Hoe kouder de nachten hoe meer maïs er ook bijgevoederd wordt.
De vliegduiven zitten sinds 20 februari in een "rotatiesysteem". Wanneer de jonge duiven gespeend en ingeënt zijn tegen paramixo gaan de duivinnen terug naar hun compartiment waar ze ieder afzonderlijk dag en nacht opgesloten blijven. Dagelijks komen ze tweemaal los via de deuropening en komen binnen op de hokken waar ze een kroost hebben gehad. De doffers verhuisden ondertussen naar het compartiment van de duivinnen... en dat stelt soms wel problemen. Vier ogen moet je hebben want de doffers willen allemaal het beste plaatsje ...en wanneer er gevochten wordt moet ik snel ingrijpen. Daarna is het de beurt aan de doffers om te trainen.
's Morgens en ’s avonds komen doffers en duivinnen een uur los met gesloten ramen. Nog geen echte verplichte training alhoewel ze zich al wel in conditie vliegen. Het verplicht vliegen is voor begin mei...wanneer de mooie vluchten op het programma staan. Een systeem waarvan niet afgeweken wordt...2 x 1uur verplicht trainen...en nog eens 3 x per week weggevoerd naar 25 tot 40 km...naargelang de weersomstandigheden. De oude duiven vliegen eerst hun trainingsvlucht vooraleer ze weggebracht worden...en ze worden gelost in groepen van 24 duiven. Wanneer ze thuiskomen worden ze opnieuw gescheiden. Het driemaal opleren per week gaat door tot wanneer er moet afgeremd worden wanneer er enige vermoeidheid optreedt.
De jonge doffers en duivinnen blijven samen. Het is volgens mij beter dan met de schuifdeur …de hormonenstroom komt langzamer en evenwichtiger op gang dan bij gescheiden spel. De jonge duiven trainen niet vooraleer ze midweeks opgeleerd worden.
In tegenstelling tot vroeger zien doffers en duivinnen elkaar 3 tot 4 maal per week...dat stimuleert de drang naar huis voor het weerzien van melker en duivin. Soms worden er bijkomende schabjes aan de wanden opgehangen die gemakkelijk te plaatsen en weg te nemen zijn. Voor de doffers is het veroveren van een schabje een uitbreiding van het territorium. Alleen moet je als melker in de gaten houden dat alles zonder vechten gebeurt...en dat je noteert wie welk zitje in bezit neemt. Bij de inkorving komen doffers en duivinnen dan niet meer samen.
De oude duiven worden verduisterd van 1 maart tot 28 mei...van 19 u tot 8 u ’s morgens. De jonge duiven worden verduisterd van 1 maart tot einde juni.
De oude duiven en de jaarlingen zullen sowieso alle vluchten ingericht door de Brabantse Unie voor de vleugels krijgen. De jonge duiven zullen in twee ploegen verdeeld worden...een deel zal wekelijks ingezet worden op Toury...de andere zullen ingekorfd worden op de wedstrijden van de Brabantse Unie en zullen ook nog de nationale vluchten van het najaar op hun bord krijgen.
Wat ik verlang van de duivensport ? Ik wil als duivenmelker een kick krijgen als de eerste duif van een wedstrijd aankomt en over de spoetnik naar binnen loopt. Daar wil ik wekelijks van genieten...en dat is ook de reden waarom ik nooit nog zware fond ga spelen.

Medisch en bijprodukten

"Ik heb dagen te kort in de week om de duiven te geven wat ik echt zou willen. De keuze is dan ook zo groot...je wordt er gek van wanneer je ziet wat er allemaal moet gegeven worden. Grit...vitamineral...piksteen...en Combimix zijn basisproducten en die worden vers verstrekt. Ook elektrolyten na thuiskomst…soms aangelengd met wat druivensuiker.
Medische begeleiding is nog zo’n begrip in onze duivensport. Iedereen denkt dat ik te pas en te onpas medicamenten gebruik. We moeten voorzichtig zijn met onze verklaringen...want systemen klakkeloos kopiëren is verkeerd. Niet alle situaties zijn gelijk...ieder milieu is verschillend...en ieder hok ook. Wat goed is voor mijn duiven zal niet noodzakelijk goed zijn op een ander hok.
Ik grijp alleen naar medicatie als ik zie dat er iets aan het broeden is. Natuurlijk is voor het zien en opmerken van een verandering in het gedragspatroon van de duiven een speciale opmerkingsgave vereist. Die maak je je alleen eigen door veel tussen de duiven te vertoeven en hen gade te slaan in hun doen en laten.
Natuurlijk steek ik niet onder stoelen of banken dat ik mijn duiven medisch begeleid. Ik heb de gevleugelde woorden van Arie Van den Hoek...de man van graan en water...goed in mijn oren geknoopt..."Wanneer morgen mijn beste duif ziek is...ga ik vandaag nog naar de dierenarts !"
In wintertijd wanneer de duiven gescheiden zitten krijgen ze allemaal een drieweekse kuur met Emdotrim (coccidiose + paratyfus + luchtwegen) ...en worden een paar weken later ingeënt tegen paramixo.
Na de koppeling...tijdens het broeden...staat er een behandeling (ronidazole) van 5 dagen tegen trichomonas gepland. Verder in de loop van het seizoen werd er iedere week behandeld tegen trichomonas...een behandeling van drie drinkbeurten (zondagmorgen, zondagavond, maandagmorgen) met ofwel Flagyl...ofwel een individuele behandeling met Spartrix of Meditrich.
Dat individuele behandelen gebeurt meestal wanneer er onvoldoende tijd overblijft om te behandelen via het drinkwater na uitgestelde lossingen en thuiskomst op zondagavond. Zoals iedereen al wel weet hebben mijn duiven slechts vier nachten om te recupereren...en ze moeten op donderdagavond al opnieuw de mand in.
Tegen de kopziekten wordt er pas begin mei behandeld met Suanovil...zelfs in hoge concentratie zodat de duiven er even suf van zijn. Nadien volgt er alleen nog een behandeling na wedstrijden met een moeilijk verloop...in 2006 was dat gemiddeld zo om de drie weken.
Wanneer de duiven rechtopstaande oortjes en ruige nekken hebben...wanneer de pluimpjes boven de neuswratten niet meer gestreken liggen...wanneer ze niet meer levendig zijn...dan wordt er ingegrepen. Dat gebeurt dan afwisselend met een inspuiting van ofwel een combinatie van Linco Spectin...Suanovil...en Catosal...ofwel Aureomycine en Sigmamycine... al naargelang de ernst van het probleem.
Het wekelijks behandelen tegen trichomonas...vermits mijn duiven steeds twee nachten korf hebben... op de halve fond, zware halve fond en de nationale vluchten komt nu in vraag te staan. Maar wat wil je ? Als je het seizoen 2006 afgesloten hebt met 2 nationale overwinningen ...is dat geen bewijs dat mijn duiven niet kapot gespeeld zijn door het zware programma…en dat het kuren tegen tricho geen negatief effect gehad
heeft ?
Je weet dat ik steeds op zoek ga naar nieuw en beter...en ik wil ook uitvissen of dat allemaal wel noodzakelijk is. In 2007 ga ik het wat voorzichtiger aan doen en proberen om slechts om de veertien dagen te behandelen tegen tricho. Maar ik blijf sceptisch...ik zal steekproeven inlassen...en mijn veearts zal me zeker een paar keer meer over de vloer krijgen om hem te horen bevestigen dat mijn duiven vrij zijn van trichomonas.

Op het kweekhok

Het kweekhok is natuurlijk een zéér belangrijke afdeling voor een succesvolle duivenmelker ! Ieder jaar...na afloop van het vliegseizoen…worden de nationale winnaars en de asduiven... alsook de beste driejaarse vliegers op het kweekhok ondergebracht. Mijn vrouw is de baas op deze afdeling...en tegen haar mening heb ik weinig in te brengen.
Wanneer ik "tegenpreutel"...en haar probeer te overtuigen dat ik deze duiven nog kan gebruiken op het vlieghok...dat zegt ze gewoon dat ik nog genoeg andere duiven heb die zich in 2007 in de schijnwerpers zullen vliegen. Wat moet ik daar op antwoorden ? Op je oude dag wil je toch geen ruzie in het huishouden !
Jaarlijks komt er een stel duiven van mijn beste vriend Willem de Bruijn, Reeuwijk (Nl), ook de vliegende tandarts genoemd, naar hier ...en jaarlijks verhuizen een aantal duiven van bij mij naar Nederland. De bedoelding is duidelijk...een bredere basis uitbouwen waar we beiden op kunnen terugvallen.

Wat zal er veranderen ?

In 2007 zal er niet meer zo lang gewacht worden met het opleren van de jonge duiven. Als je weet dat men in Taiwan prijsvluchten inricht met duiven van 90 dagen oud...en dat diezelfde jongen tussen de 50e en 70e levensdag reeds 10 tot 15 maal 200 km gevlogen hebben vanuit de vier windstreken. Mits een beetje aanpassing moet dat ook hier mogelijk zijn. Gezondheid speelt hierin een zeer belangrijke rol...maar in de duivensport draait alles rond gezondheid… gezondheid die de conditie met zich mee brengt.

 
 
 
 
 
Weblog Michel Vanlint
update 22-08-2013
in het Nederlands
en français
in English
in Deutsch
in Chinese
 
 
 
Languages

Articles in Dutch

Articles in French
Articles in Chinese
 

 

© 2004 Michel Vanlint
Michel Vanlint
Bogaerdenstraat 33 / 3440 Zoutleeuw
Tel: +32(0)475 75 79 58 / Fax : +32(0)11 69 66 78
Email : michel@vanlint.be
Nedstat Basic - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller