Blue Heaven Loft : 2de generatie

Linda Vanlint heeft, samen met haar moeder, de fakkel overgenomen van haar vader Michel Vanlint, The Lost Son.
Laat u inspireren door de onderstaande foto’s en lees ook het blog, waarin elke duivenliefhebber z’n gading zal vinden!


Ongekend is onbemind…

Voor we er aan beginnen nog even luisteren, genieten en mijmeren van
de song van Queen : “I want to break free”

 

Nog steeds is het niet duidelijk hoe de vluchtkalender 2019 eruit gaat zien? Daarbij komt dan nog die onzekerheid en het jaarlijks gekibbel over het spel met de jaarduiven en het al dan niet toelaten van een dubbeling bij de oude duiven. Wie naar het aantal duiven kijkt, stelt al gauw vast dat men in veel maatschappijen er niet in slaagt om 100 duiven per categorie te verzamelen. Op sommige plaatsen geraakt men zelfs niet aan 50 duiven per categorie. Het is in feite hier dus dat het schoentje  nijpt. Onze K.B.D.B instantie zou hier moeten helpen, er op aan dringen en desnoods ingrijpen opdat laatst aangegeven maatschappijen een verbond zouden vormen met de omliggende clubs. De bedoeling hiervan is duidelijk : op iedere vlucht gemakkelijk tot meer dan 100 duiven per categorie in te korven.

Waar het sprookje begon

Nu dat gekibbel over jaarduiven is niet nieuw, bestaat al jaren. Waarom echter niet, naar het voorbeeld van de N.P.O. (Nederlandse Postduiven Organisatie) een lofwaardige poging doen om de jaar-en oude duiven samen te laten vliegen met een gemeenschappelijke uitslag? Dit zal meteen ook bewerkstelligen dat de hierboven aangehaalde maatschappijen aan het vereiste aantal van 100 duiven per wedstrijd gaan komen. Interessant voor de melkers die spelen voor de Kampioenschappen.

Thuiskomende duiven

Ons standpunt hier, na meer dan 70 jaar ervaring in duiven kweken en spelen, is duidelijk. Oude- en jaarduiven samen laten vliegen met een gezamenlijke uitslag. En dat op zowel snelheid- als Hafovluchten. Op de Grote Halve Fond en dan zeker op de Provinciale- Nationale-Internationale vluchten zouden we de oude-en de jaarduiven gezamenlijk laten vliegen maar met voor iedere categorie ook een afzonderlijke uitslag zoals dat nu al het geval is… Simple comme bonjour…

Zo ging het vroeger

Een blik bij BLUE HEAVEN LOFT : 2d Generation leert ons dat het kweekseizoen over zijn hoogtepunt heen is , wat er dan weer op wijst dat het vliegseizoen 2019 steeds wat dichter bijkomt.

Het aanparen van de duiven in BHL rond Kerstmis is er van de oorzaak dat nu pas de jongen bijna speenklaar zijn. Vliegduiven en kwekers kregen eenzelfde programma voorgeschoteld. Opvallend toch is dat de vliegduivinnen al snel tot een tweede leg gedwongen werden door hun onstuimige partner. ¾ van de vliegduiven bestaat immers uit jaarlingen en je weet het zelf wel : jong geweld is moeilijk in te tomen of af te remmen. Het bijzetten van een propere, tweede nestpan zorgde ervoor dat de verse eieren niet bij de opgroeiende jongen werden gedeponeerd. We waren echter zinnens om het niet tot een tweede leg te laten komen. We zijn echter een beetje verrast geworden en konden dus niet anders dan deze toegeving doen en alles zijn natuurlijke gang laten gaan. De jonge duiven waren op dat ogenblik immers nog te klein voor het spenen. We laten de vliegduiven dus nu nog een tiental dagen broeden en dan wordt alles opgeruimd en de geslachten gescheiden. Ondertussen gaan de jonge duiven naar de hokken waar ze volledig zelfstandig worden en van waaruit ze zullen worden uitgewend. De voorbereiding naar het aanstaande vliegseizoen kan een aanvang nemen. Met arendsogen kijken we hier al naar uit. Eind februari laten we dan de Dierenarts langskomen om gans ons konvooi een eerste maal te laten vaccineren tegen het toch wel niet te onderschatten Paramixo virus. Niet nalaten dit te doen is toch een serieuze opdracht voor sommige negligeerde duivenpieten.

De toekomst

Hoogvliegende reisduiven

Om het vallen van de eerste pen en het ruien uit te stellen, zullen we de vliegduiven, zowel als de piepers,gaan verduisteren vanaf 1 maart tot eind april voor de jaar- en oude duiven. Tot 21 juni(langste dag /kortste nacht) begin van de zomer, voor de jonge duiven. Dat is ongeveer een drietal weken voor de eerste Hafovlucht. Ondertussen zullen zowel de oude- jaar- als jonge duiven hun tweede enting tegen Paramixo en Herpes achter de rug hebben. Tussen door wordt er ook nog geënt tegen het Pokkenvirus.

Chinese duivensport bij uitstek

Chinese Tempel

Voor het echter zover is gaan we nog even onze Wetenschapper Jean Louis Jorissen opzoeken en hem zijn zeg laten doen. Zijn visie, kijk en benadering van onze duivensport missen nooit hun doel en zijn voor veel melkers een werkelijke verrijking en openbaring. Hoogtijd nu om over te schakelen…

The Lost Son in gesprek met Wetenschapper Jean-Louis JORISSEN

El condor passa

De Inca’s uit het Andesgebergte van Peru, lieten in hun bouwwerken op de meest verbluffende wijze het potentieel van het menselijk geometrisch ver- nuft tot uiting komen. De enorme rotsblokken die in Machu Pichu gebruikt werden kwamen van de andere kant van de vallei over de wilde rivier, in het steilst bewoonde land ter wereld met de scherpste hellingen in een hooggebergte“.

De perfect op mekaar passende granieten monolieten kolossen, tot 300 ton, soms 5 meter hoog werden naadloos in meervoudig verband op ingenieuze wijze tot een geheel gemaakt en je kan er geen scheermesje tussenkrijgen. Hierdoor werd het geheel aardbevingsbestand.”

Ik was altijd gefascineerd alleen al door het feit, dat tot vandaag niemand snapt hoe ze juist te werk gingen. Ik raakte er steeds meer geïntrigeerd en als ik aan de beperkte middelen dacht die ze ter beschikking hadden werd ik gewoon nerveus: ze kenden nóch het wiel, nóch het ijzer, nóch de geschreven taal. Ze beschikten hoogstens over een lama als extra werkkracht …Als je daar 50 kilo last op legt, zakt hij tot aan de knieën weg in de modder. Grootse in- gewikkelde bouwwerken – hoewel door mensenhanden opgericht- maakten enorm indruk waardoor er vaak een goddelijke dimensie aan gegeven werd.

Veel der bouwwerken zijn verdwenen omdat de conquistadores hun bouwblokken in kubieke stenen kapten, om er vooral hun kerken mee bouwen. Het is zonder meer duidelijk dat de conquistadores nooit hebben kunnen achter- halen hoe de Inca’s te werk gingen. Ze moeten geweigerd hebben, te leren hoe ze hun ruwe steen bewerkten. Het kàn gewoonweg niet, dat de Spanjaarden, moesten ze het geweten hebben, hiervan nooit gewag maakten. Hebben de Inca’s hebben hun geheime bouwkunst in hun graven meegenomen?

Vooral de lama’s en de schapen zijn onlosmakelijk verbonden met de Andes De condor, de reusachtige giervogel hoort daar eveneens reeds duizenden jaren bij. Hij heeft een vleugelspanwijdte van meer dan 3m weegt 15 kg en kan tot 10 kg ineens verorberen. Hij broedt om de twee jaar en leeft vooral van kadavers waarvan hij de rottende geur tot op 200 km van zijn nest geroken heeft! Eerder uitzonderlijk jaagt hij op schapen.

De Inca’s uit de Andes moesten in hun levensonderhoud voorzien dmv de schapenkudden. Ze kweekten ze omwille van de wol, de melk en het vlees. De laatste eeuw werden de herders steeds meer geïrriteerd door de condor’s die door de grote kudden aangetrokken werden en hun broedsels eerder uitzonderlijk voorzagen van een gestolen lam. Hoewel dit aldus maar zelden voor kwam besloten de schapenboeren condors zonder pardon allemaal af te schieten. Na enkele decennia waren even- wel met de condors ook de schapen verdwenen. Deze waren namelijk aan allerlei vreemde ziektes zo goed als uitgestorven.

Al vrij snel had een slimme bioloog het verband gevonden. De condor pakte altijd het zwakkere schaap uit de kudde. Zo zorgde hij mee voor een sterk ras met een goede afweer tegen ziekten. Toen de condor als opruimer van de zwakke genen werd uitgeschakeld, konden de ook zwakke schapen zich voortplanten met als gevolg dat na enkele generaties om de haverklap ziektes uitbraken waartegen geen kruid gewassen was.

Nu de condor weer zijn gang mag gaan helpt hij opnieuw mee om de genen van deze zwakke schapen uit te schakelen en alzo de populatie in stand te houden..

De moraal van dit verhaal is laat de natuur zijn gang gaan.
Het is niet slim alles in leven te houden.

Geef de beste natuurlijke producten aan uw duiven, en zij die het hiermee niet halen?
Laat ze achter.
De zwakkelingen en sukkelaars meenemen kost u op termijn een veelvoud aan miserie.

Het is een klein voorbeeld van de Wet van Darwin : het overleven van de sterkste.
Comed baseert zijn visie op deze nuchtere principes en levert hiermee een dringende boodschap af:
Breken met het negatieve verleden door het preventief werken met antibiotica te stoppen en te bouwen aan de positieve toekomst met Curol, Winmix, Roni, Stopmite, Clean etc..
Sport beoefenen we met gezonde dieren … niet met zieke dieren. Het is de logica zelve …

Eerlijk, de mens mag het dier uit zijn natuurlijke omgeving halen en er sport mee beoefenen, op voorwaarde dat we het niet kansloos ziek maken. Uiteraard beïnvloedt “de sport” de gezondheid: hanenvechten, stierenvechten, zijn extreme voorbeelden. Maar ook het kleuren van vogels, lossen van duiven in slecht weer… Door zich te moeien met hun levenswijze belast de mens hun gezondheid. Reeds 40 jaar richt Comed zich specifiek op de aanpak van dit probleem. Dé oplossing is de COMED METHODE (géén systematische behandeling met anti- biotica voor infecties in de illusie dat ze de sportprestaties op duurzame wijze zouden kunnen verbeteren). Zónder antibiotica, mét Curol, Winmix en Roni etc. geeft bovendien een béter resultaat.
De duivenliefhebbers zijn altijd op zoek naar een “straf product”.
Er wordt soms niet zo nauw gekeken… drie-in-één, vier-in-één, vijf antibiotica -in-één mix waren voorbeelden van een perverse gewoonte.
Comed heeft gedurende decennia in al de lezingen en folders hiervoor gedurig te waarschuwen…
Willen wij de generatie zijn met bedenkelijke reputatie, die de antibiotica ontdekten om ze dan op enkel decennia te vergooien aan puur zinloos en dom gebruik?
Of… willen wij de generatie zijn die het tij keerde, die met verantwoordelijkheidszin de gezondheid van onze kinderen vooropstelde?

Welke producten?
Er is nu geen andere keuze meer mogelijk.
Geen nostalgische volksgeneeskunde van kruiden.. vaak leidend tot soms gevaarlijke kwakzalverij. Geen simplistische bio-benadering, er moet voldoende effect zijn.
Wél hoogtechnologische orthomoleculaire voeding en wetenschappelijk benaderde aromatherapie.

Die dieren welke hiermee niet kunnen overleven, laten we achter. “The survival of the fittest” in het spoor van Charles Darwin.
We moeten toch selecteren want om praktische redenen kan in de sport-en hobbydierenhouderij niet de héle kweek overgehouden worden.

Comed is een uitgesproken zoekend laboratorium.
Alle formules worden constant verfijnd, vaak zonder veel ruchtbaarheid.
Willem de Bruijn was meer dan 10 jaar geleden de vroege beslisser.
Als medicus (tandarts) worstelde hij al jaren met het irrationeel antibioticagebruik.
Het leidde jaar na jaar tot duizelingwekkende resultaten.

Comed producten is het minimum aan niet medicinale steun die je een dier dient te geven wanneer je het uit zijn biotoop haalt en hierdoor belast met mogelijke gezondheidsgevolgen. Het einde van de therapeutische hardnekkigheid is in zicht. Vaak werden onwaarschijnlijke behandelingen toegepast, antibioticacocktails waarbij men zich de vraag moest stellen hoe het kon dat de arme dieren nog presteerden, ondanks de bijna intoxicatie met antibiotica… Dit veroorzaakte opschudding in de duivensportwereld. Het resultaat met de COMED METHODE: niet gewoon evengoed, maar duidelijk béter zonder antibiotica.

Volg de COMED METHODE of raak hopeloos achterop…!!!

PROFITEER VAN ONS VOORJAARSAANBOD GELDIG TOT EINDE FEBRUARI
KWEEKPAKKET
10 % korting bij keuze vanaf 3 producten uit het kweekpakket (*)

* promotie geldig op alle formaten

Op onze website www.comed.be vindt u alle producten en hun samenstelling terug.
Contacteer ons voor gratis advies of een bedrijfsbezoek.

Comed NV | O.L. Vrouwstraat 2 | B-3730 Hoeselt
T +32 (0) 89 51 01 35 | info@comed.be | www.comed.be


Juist voor het landen

 

Nieuw op de markt…” Ongekend is onbemind “

Verleden jaar, in 2018 dus, op het einde van het seizoen hebben we een ballonnetje op gelaten en dat gaan we nu doorprikken. We schreven toen over het ongenoegen dat bij ons is ontstaan bij het gebruik van Emdotrim.

De zoektocht naar een uitstekend alternatief verliep vlot en was kortstondig. Het viel ons als het ware in de schoot. “ DAFLOR” is de naam die je moet onthouden… We hebben dit natuurlijk product uitvoerig getest met onvoorstelbare gevolgen van dien. Overtuig jezelf en doe gerust een test…

Maar vooreerst gaan we samen nog eens kijken waarover het allemaal gaat en draait….

“DAFLOR”

Daflor is een extract, speciaal ontwikkeld voor reisduiven, van onbewerkte honing en verse knoflook gefermenteerd volgens de EM-technologie. EM (Effectieve Micro-organismen) zijn vrij in de natuur voorkomende micro-organismen, ze zijn niet gemodificeerd of gemanipuleerd, ze worden op natuurlijke wijze in labo-omstandigheden vermenigvuldigt. EM is dus PUUR NATUUR.

Duiven nemen in hun spijsverteringskanaal het leefmilieu (lucht, water en voedsel) op, dat door microben en bacteriën wordt omgezet in een voor hen assimileerbare vorm. De bacteriën hebben meerdere functies en beïnvloeden op grote schaal hun afweersysteem, hun zenuwen, hun hormonenstelsel en hun hersenen. Als de gronden waarop geteeld wordt gezond zijn, zijn de gewassen dat ook. Zulke planten, zaden, … zijn dan reeds op het veld ziekteresistent en bevatten een overvloed aan positieve bacteriën, vitaminen, enzymen, antioxidanten. Zo ontwikkelen de duiven een sterke immuniteit tegenover de buitenwereld.

Doordat de gronden tegenwoordig microbieel gestoord zijn door verontreiniging (insecticiden, pesticiden, chemische meststoffen, GMO, enz.) zullen deze gewassen, granen, … het weerstandsvermogen van de duiven verzwakken en bevatten deze nauwelijks nog vitaminen, enzymen, goeie bacteriën, …

Door dagelijks Daflor in het drinkwater van de duiven te doen worden de te korten terug in balans gebracht, zullen de duiven terug een optimale stofwisseling, spijsvertering bekomen en een sterke weerstand opbouwen tegen ziekteverwekkende bacteriën.

Professor Monica Krüger Leidt het instituut voor bacteriologie en mycologie van de universiteit van Leipzig. Zij houdt zich bezig met allerlei onderzoeken, waaronder ook de werking van EM

Citaat Prof. Monica Krüger:

In de loop van onze onderzoekingen in ons instituut hebben wij vastgesteld de EM ervoor zorgt dat de ziektekiemen  verminderen. EM versterkt de immunologische vermogens van de dieren langs natuurlijke weg. Wanneer op de gronden de positieve micro-organismen terug zouden domineren zou het niet meer nodig zijn EM in de voeders van de dieren te verwerken.

De EM-technologie

Wat zijn micro-organismen?

Micro-organismen zijn ééncellige organismen die met het blote oog niet zichtbaar zijn. Toch zijn ze overal overvloedig aanwezig. Het waren de eerste levensvormen hier op aarde die het leven mogelijk maakten en ze zijn onontbeerlijk voor het voortbestaan. Ze vermenigvuldigen zich door zich te voeden met voedingsstoffen uit hun omgeving, tot tweemaal zo groot te worden en vervolgens in tweeën te splitsen. Er zijn micro-organismen die opbouwen, voor harmonie en gezondheid zorgen en er zijn er die opruimen en schadelijke stoffen produceren. Beiden zijn nodig. De ideale balans tussen deze twee groepen is ongeveer 85% “goede” en 15% “slechte”. Deze verhouding is één van de kritische factoren die uw gezondheid bepalen, omdat de goede micro-organismen essentieel zijn voor:

 • De juiste ontwikkeling van het immuunsysteem.
 • Bescherming tegen overgroei van andere micro-organismen die ziekten kunnen veroorzaken.
 • De spijsvertering en de opname van voedingsstoffen.

Micro-organismen staan in constante communicatie met elkaar. Hun vernuftig communicatiewerk bepaalt wie de overhand krijgt …

DE EM-technologie steunt op 2 pijlers: het DOMINANTIEPRINCIPE en FERMENTATIE

Het dominantieprincipe:

In de wereld van de micro-organismen zijn er verschillende groep. Er is een kleine groep dominante “effectieve” micro-organismen, een kleine groep dominante “schadelijke” micro-organismen en een grote groep “volgelingen”. De groep volgelingen werkt in de natuur samen met één van de dominante groepen: In de praktijk betekent dit, dat ze zich aansluiten bij de meest geschikte dominante groep. Er is een voortdurende machtsstrijd gaande tussen de effectieve micro-organismen (herstellende/ gezondheid bevorderende) en de schadelijke micro-organismen (afbrekend/ziekte makende). De “miljarden volgelingen” wachten gewoon af wie van beide de overhand krijgt. Dan passen ze zich aan en volgen of imiteren de overwinnaar.

De micro-organismen in Daflor zijn dominant positief. Door de dagelijkse toediening van Daflor zorgen we ervoor dat de herstellende/gezondheid bevorderende micro-organismen altijd in de meerderheid zijn waardoor de afbrekende /ziekte makende micro-organismen het moeilijk hebben om nog de overhand te krijgen

Fermentatie: 

De werking van Daflor is ook deels gebaseerd op een combinatie van fermentatieve micro-organismen. Fermentatie is een bewaringstechniek waarbij een bepaald ingangsmateriaal (voeding, …) onder zuurstofarme omstandigheden voor verteerd wordt door middel van micro-organismen. De koolhydraten (suikers en zetmeel) in het materiaal worden omgezet in alcohol of zuren en vormen op hun manier een natuurlijk conserveermiddel.

Het fermentatiemateriaal is rijk aan gezonde bacteriën die het evenwicht en de vitaliteit van de duif ten goede komen. Daarnaast worden tijdens de fermentatie tal van interessante stofwisselingsproducten gevormd zoals alcoholen, organische zuren, antioxidanten, vitamines, enzymen … elk opnieuw met een gunstig effect.

 • Daflor is een levende stof en werkt niet op dezelfde manier als een antibioticum of een chemisch middel. Daflor doodt  niet, maar verdrijft ziektekiemen. Daflor zorgt ervoor dat de populatie levensstimulerende micro-organismen vergroot. Het voordeel hiervan is dat er zich geen nieuwe afwijkende stammen ontwikkelen met nog een grotere resistentie
 • Fermentatie is een eeuwenoude bewaringstechniek die ervoor zorgt dat de goede micro-organismen zich vermeerderen. Het eindresultaat is een hoogwaardig product rijk aan verschillende stofwisselingsproducten zoals alcoholen, organische zuren, antioxidanten, natuurlijke vitamines, enzymen, enz.

FERMENETEREN = BETER VERTEREN

 • Betere benutting van de granen
 • Betere graanconversie, betere groei

FERMENETEREN = PRODUCTIE SPECIFIEKE NUTRIENTEN

 • Probiotica, enzymes, anti-oxidanten
 • Betere weerstand
 • Lager anti-biotica gebruik

FERMENETEREN = BETERE DARMGEZONDHEID

 • Gezonde duiven
 • Betere bevruchting, betere kweek, sterke gezonde jongen
 • Grotere eetlust, betere prestaties, betere recuperatie
 • Betere rui

Topduivenmelker en erkend duivenarts Karlo Vanrompaey. Drievoudig nationaal winnaar Bourges, vele kopprijzen nationaal, provinciaal, regionaal en promotor van Daflor!

Net zoals in zijn carrière als duivenmelker evolueerde ook zijn professionele aanpak en visie in de begeleiding van sportduiven. ‘Het gaat er om de intrinsieke kwaliteit van een duif volledig tot uiting te laten komen door ze gezond te houden, goed te trainen en voldoende te ondersteunen tijdens haar fysieke inspanningen. Hoe beter de duif en haar metabolisme ontwikkeld zijn, hoe makkelijker ze gezond blijft, hoe harder ze traint, hoe efficiënter de opname van cruciale voedingsstoffen zal gebeuren. Dit alles resulteert in beter prestaties, betere rui, betere kweek, …

De unieke werking van DAFLOR zal daarom een bijzondere stap voorwaarts zijn in de moderne duivensport waarin veel van onze atleten verlangd wordt en waar details het verschil maken tussen winst en verlies.

De resultaten die we zien na het gebruik van DAFLOR zijn in dit hele opzicht fantastisch. Dit, in de duivensport unieke product, creëert een optimale darmflora en verhoogt de weerstand van de duiven

De duivensport heeft de laatste jaren een enorme evolutie gekend. De duiven komen veel beter voorbereid aan de start van de nationale vluchten. Zowel qua training en medische begeleiding als qua nutritionele ondersteuning is er veel vooruitgang geboekt. Door het feit dat we de duiven als ware atleten benaderen, zien we een veel vlotter verloop van de wedstrijden. De duur van een wedstrijd ligt beduidend lager dan vroeger. Het verschil tussen winst en verlies is vaak miniem. We stellen ook vast dat het verhoogde wedstrijdritme en de opeenvolging van zware vluchten steeds meer haalbaar is voor dezelfde duiven.

Uit mijn ondervindingen als duivenmelker en mijn ervaringen als dierenarts durf ik te stellen dat de ontwikkeling van de duif hierbij de doorslaggevende factor is. Duiven die snel herstellen van kinderziektes, weinig antibioticum toegediend krijgen en die hun aangeboden voedingsstoffen goed verteren en efficiënt omzetten dankzij een goede stofwisseling zullen beter ontwikkelen. Deze duiven hebben een groter hongergevoel waardoor ze meer eten, meer energie opnemen en dus krachtiger worden. Zij trainen harder en zijn sneller voorbereid op de wedstrijden. Ze recupereren sneller waardoor ze vlugger terug competitief zijn.

Alle liefhebbers die DAFLOR reeds testten, reageerden unaniem:

 • Mooie vaste mest.
 • Duiven trainen veel harder.
 • Duiven zitten strak en stralen.
 • Snel herstel na Adenovirose. (Als ze het al kregen.)
 • Veel dons.
 • Heel grote eetlust.
 • Zeer zachte pluim

DAFLOR is een enorme meerwaarde voor de moderne duivensport.

Dit product waarin EM (Effectieve Micro-organismen) zit verwerkt op maat van de duiven is een must voor elke liefhebber. Aldus Karlo


Bio-health bvba – R.Vansteenbruggestraat 46 – 8790 Waregem
www.daflor.bechris@bio-health.be – 0032496/66.20.78


Zoals je hebt kunnen lezen beslist de moeite om het zelf even te gaan proberen. Slechts een woord hebben we hiervoor over : “SUPER” en zeker een welgekomen hulp bij de verzorging van onze reisduiven.

Uw dienaar met opvolgster

Niet te vergeten: FUGARE

Nu Zaterdag en Zondag, allen naar FUGARE in Kortrijk… Meer hierover in bijlage…

Meer informatie? Klik hieronder op de linken


Dat was het dan weer voor vandaag. Bij leven en welzijn horen we elkaar terug rond 15 maart, een week dus voor het begin van de lente…

Aan allen die mij lezen : stel het wel, blijf gezond en laat niets uw ambitie in de weg staan… Nog een fijne Valentijnsdag… Liefde overwint uiteindelijk toch…

Van uit ZOUTLEEUW groet u

Uw dienaar

Michel Vanlint
THE LOST SON

14 februari 2019


 

logo-versele-laga logo-comed

bridge-sydney